განყოფილების უფროსი:  ლამარა ქველიძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, II კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 43
ელ. ფოსტა:  lkvelidze@nplg.gov.ge