განყოფილების უფროსი:  მაია კუპრაშვილი
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, II კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 58
ელ. ფოსტა:  mkuprashvili@nplg.gov.ge