განყოფილების უფროსი:  დავით შუღლიაშვილი
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ.7, III კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 12
ელ. ფოსტა:  dshugliashvili@nplg.gov.ge