განყოფილების უფროსი:  მაკა პიტავა
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, II კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 35
 +(995 32) 297 16 34 
ელ. ფოსტა:   mpitava@nplg.gov.ge