განყოფილების უფროსი:  შორენა ოსიპოვა
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, I კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 40
ელ. ფოსტა:  shosipova@nplg.gov.ge