განყოფილების უფროსი:  ლამარა ღამბაშიძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, I კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 38
ელ. ფოსტა:  lgambashidze@nplg.gov.ge