განყოფილების უფროსი:  გიული პაქსაშვილი
მისამართი:  ფურცელაძის ქ. 11, IV კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 50
ელ. ფოსტა:  gpaksashvili@nplg.gov.ge