განყოფილების უფროსი: ნინო სიმონიშვილი
მისამართი: გუდიაშვილის ქ. 5, I კორპუსი, I სართული, შესასვლელი ნ. ვაჩნაძის ქუჩიდან
ტელეფონი: +(995 32) 599 20 62 26
ელ. ფოსტა: nsimonishvili@nplg.gov.ge

 

ISSN სერიული გამოცემები: მარინა კენჭოშვილი
მისამართი: გუდიაშვილის ქ. 5, I კორპუსი, I სართული, შესასვლელი ნ. ვაჩნაძის ქუჩიდან
ტელეფონი: +(995 32) 
ელ. ფოსტა: mkenchoshvili@nplg.gov.ge