განყოფილების უფროსი:  ქეთევან ბორჩხაძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, I კორპუსი, I სართული, შესასვლელი ვაჩნაძის ქუჩიდან
ტელეფონი:  297 16 46
ელ. ფოსტა:  kborchkhadze@nplg.gov.ge