განყოფილების უფროსი:  რუსუდან ასათიანი
მისამართი:  ფურცელაძის ქ. 11,  IV კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 55
 +(995 32) 297 16 51
ელ. ფოსტა:  rasatiani@nplg.gov.ge