განყოფილების უფროსი:  ანა კარტოზია
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. N5, I კორპუსი, I სართული, შესასვლლი ვაჩნაძის ქუჩიდან
ტელეფონი:
ელ. ფოსტა:  akartozia@nplg.gov.ge