განყოფილების უფროსი:
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, II კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 44
ელ. ფოსტა:  ngurgenidze@nplg.gov.ge