განყოფილების უფროსი:  მზია ბრეგვაძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, II კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 33
ელ. ფოსტა:  mbregvadze@nplg.gov.ge