მთავარი ბუღალტერი:  მარიკა ზაუტაშვილი
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:

 +(995 32) 297 16 19 

ელ. ფოსტა:  mzautashvili@nplg.gov.ge