განყოფილების უფროსი:  ეკატერინე ბიძინაშვილი
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:

 +(995 32) 297 16 (02–08) - 133

 +(995 32) 297 16 (02-08) - 134

 +(995 32) 297 16 (02-08) - 135

ელ. ფოსტა:  ebidzinashvili@nplg.gov.ge