განყოფილების უფროსი:  კობა ლომიძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, II კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 47
ელ. ფოსტა:  klomidze@nplg.gov.ge