განყოფილების უფროსი:  არჩილ თაყნიაშვილი
მისამართი:  ფურცელაძის ქ. 11, IV კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 57
 +(995 32) 297 16 56 
ელ. ფოსტა:  atakniashvili@nplg.gov.ge