განყოფილების უფროსი:  დავით ვეკუა
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, II კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297-16-10
ელ. ფოსტა:  dvekua@nplg.gov.ge