განყოფილების უფროსი:  მანანა სვანიძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, I კორპუსი, I სართული, შესასველი ნ. ვაჩნაძის ქუჩიდან
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 29
   
ელ. ფოსტა:  msvanidze@nplg.gov.ge