მდებარეობა: I კორპ. I სართული
ადგილები:  
სამუშ. საათები: 9:30 - 20:00, ყოველდღე
მომსახურება:

- ბიბლიოთეკის ქართული და უცხოენოვანი ფონდი
- პერიოდული გამოცემების ფონდი
- სახელდახელო საცნობარო ფონდი
- ელექტრონული კატალოგი
- Wi-Fi - უკაბელო ინტერნეტი

შეზღუდვები: არ ემსახურება მკითხველს სხვა განყოფილებათა სპეციალიზებული ფონდებით