დავით კაკაბაძის დაზგური ფერწერის მხატვრული საკითხები : [მონოგრაფია]
 25/10/2019

წინამდებარე წიგნს საფუძვლად უდევს საკვალიფიკაციო ნაშრომი, რომელიც დაიწერა 1996 წელს. მას მერე არაერთი გამოკვლევა მიეძღვნა თანამედროვე ქართული ხელოვნების კლასიკოსის - დავით კაკაბაძის  - მდიდარ და მრავალმხრივ შემოქმედებას. მიუხედავად გასული წლებისა, ვფიქრობ, ნაშრომში არსებულ პრობლემატიკას არ დაუკარგავს აქტუალობა და ამით კიდევ ერთი ასპექტი შეემატება დიდი შემოქმედის მემკვიდრეობის შესწავლას.