დიმიტრი ყიფიანი - ლიტერატორი
 13/11/2019

ნაშრომში გაანალიზებულია დიმიტრი ყიფიანის სალიტერატურო მოღვაწეობა, მისი ორიგინალური შემოქმედება და თარგმანები. ასევე საუბარია მასზე, როგორც მაღალი გემოვნების მქონე ლიტერატორზე, პუბლიცისტსა და მოღვაწეზე, ერის სადარაჯოზე მდგომ დიდ მამულიშვილზე.