ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიის ისტორიიდან საქართველოში : წინაისტორია და ისტორია
 13/11/2019

ეს წიგნი გათვალისწინებულია მკითხველთა წრისათვის, რომელსაც საქართველო-გერმანიის საეკლესიო და კულტურული ურთიერთობები აინტერესებს. აქ ისეთი წერილობითი დოკუმენტები, ისტორიული აღწერილობები და ზეპირსიტყვიერი გადმოცემები არის თავმოყრილი და განხილული, რომლებსაც ლუთერანული რეფორმაციის საქართველოსა და ქართველ ხალხთან კავშირების შესასწავლად დიდი მნიშვნელობა აქვთ. ამ ისტორიის გაცნობის შესაძლებლობა ფართო საზოგადოებას წინამდებარე გამოცემის მეშვეობით პირველად ეძლევა.