საბავშვო ლექსები და მოთხრობები : [კრებული]
 29/02/2020

საბავშვო ლიტერატურის ტომეული ითვალისწინებს ქართული და საზღვარგარეთული ლიტერატურის შედევრებს. წინამდებარე კრებულში თავმოყრილია ილია ჭავჭავაძის საბავშვო ლექსები და მოთხრობები: გაზაფხული, ელეგია, ლოცვა, მეფე დიმიტრი თავდადებული, გლახის ნაამბობი (ეპიზოდი) და სხვა. ვიმედოვნებთ მკითხველი ინტერესითა და მოწიწებით შეხვდება ამ სერიას.