განყოფილების უფროსი:  თამარ ხუციშვილი
მდებარეობა:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, III სართული
ტელეფონი:
ელ. ფოსტა:  tkhutsishvili@nplg.gov.ge


მთავარი სპეციალისტი:  
მდებარეობა:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, III სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 61
ელ. ფოსტა:  


 

მდივან–სპეციალისტი:  ლილა სარკიაშვილი
მდებარეობა:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 61
ელ. ფოსტა: