ბიბლიოთეკის სტატუსი

 
„საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა (შემდგომ - "ეროვნული ბიბლიოთეკა") არის საქართველოს ძირითადი სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, რომელშიც დაცულია საქართველოს ბეჭდვითი გამოცემები, უცხო სახელმწიფოების სამეცნიერო და უნივერსალური ხასიათის უმნიშვნელოვანესი ბეჭდვითი გამოცემები და სხვა დოკუმენტები, ეროვნული ბიბლიოგრაფიის, ინფორმაციის, სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების, ბიბლიოთეკების მეთოდური საქმიანობის და კულტურის ცენტრი, აგრეთვე ამ სამუშაოების კოორდინატორი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან ერთად. განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გამო ეროვნული ბიბლიოთეკა ექვემდებარება საქართველოს პარლამენტს.

   საქართველოს კანონი „საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ“. მუხლი პირველი.

მოკლე ინფორმაცია

 

სრული სახელწოდება
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკის რეკვიზიტები
მისამართი: საქართველო, თბილისი 0108, გუდიაშვილის ქ.7
ტელ.: 297 16 02,  297 16 61 (სამდივნო)
ფაქსი: 297 16 15

ვებ გვერდი: http://www.nplg.gov.ge/
ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი
გენერალური დირექტორი - გიორგი კეკელიძე
ბიბლიოთეკის დაარსების თარიღი
1846 წელი
ფონდები: 2018 წლის მონაცემებით 4 700 000-ზე მეტი შენახვის ერთეული
წიგნი: 3.780.000 ერთეულზე მეტი
ავტორეფერატი: 219 100 ერთეულზე მეტი
დისერტაცია: 36 400 ერთეულზე მეტი
ჟურნალების წლიური კომპლექტი :  236.900-ზე მეტი 
გაზეთების წლიური კომპლექტი:  60.900- ზე მეტი
ნოტი:  99.200 ერთეულზე მეტი
კარტოგრაფიული გამოცემა: 15 600 ერთეულზე მეტი
ფურცლოვანი გამოცემა: 197 600 ერთეულზე მეტი
გრამფირფიტა:  24.700 ერთეულზე მეტი
ოპტიკური დისკი:  7.600 ერთეულზე მეტი
ვიდეო და ფონო, ფოტოდოკუმენტი, მიკროფილმი - 11 800 ერთეულზე მეტი

ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა საშტატო რაოდენობა
441 თანამშრომელი

 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2019
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ