ბიბლიოთეკის სტატუსი

 
„საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა (შემდგომ - "ეროვნული ბიბლიოთეკა") არის საქართველოს ძირითადი სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, რომელშიც დაცულია საქართველოს ბეჭდვითი გამოცემები, უცხო სახელმწიფოების სამეცნიერო და უნივერსალური ხასიათის უმნიშვნელოვანესი ბეჭდვითი გამოცემები და სხვა დოკუმენტები, ეროვნული ბიბლიოგრაფიის, ინფორმაციის, სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების, ბიბლიოთეკების მეთოდური საქმიანობის და კულტურის ცენტრი, აგრეთვე ამ სამუშაოების კოორდინატორი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან ერთად. განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გამო ეროვნული ბიბლიოთეკა ექვემდებარება საქართველოს პარლამენტს.

   საქართველოს კანონი „საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ“. მუხლი პირველი.

მოკლე ინფორმაცია

 

სრული სახელწოდება
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკის რეკვიზიტები
მისამართი: საქართველო, თბილისი 0107, გუდიაშვილის ქ.7
ტელ.: 297 16 02,  297 16 61 (სამდივნო)
ფაქსი: 297 16 15

ვებ გვერდი: http://www.nplg.gov.ge/
ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი
გენერალური დირექტორი - გიორგი კეკელიძე
ბიბლიოთეკის დაარსების თარიღი
1846 წელი
მკითხველთა რაოდენობა
68.400
ფონდები

წიგნები: 3.641.456 ერთეული
ჟურნალები:  233.383 წლიური კომპლექტი
გაზეთები:  55.124 წლიური კომპლექტი
ნოტები:  96.610 ერთეული
გრამფირფიტა:  23.992 ერთეული
CD/DVD:  4.740 ერთეული
ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა საშტატო რაოდენობა
441 თანამშრომელი

 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2019
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ