მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა VI-VII = Museum and cultural heritage VI-VII : მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმ

მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა VI-VII = Museum and cultural heritage VI-VII : მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. კრებული 1 / შეადგინა და გამოსაცემად მოამზადა: ირმა დოლიძე, ეკა კაჭარავა ; ქართული ტექსტის რედაქტორი ნინო შიოლაშვილი ; ინგლისური ტექსტის რედაქტორი თათია თევდორაშვილი ; თარგმანი შპს "ლინგვო" ; წინათქმა ეკა კაჭარავა ; ფოტოები: შალვა ლეჟავა, ივანე ყენია ; დიზაინი მარიამ უშხვანი. თბილისი : საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, 2021. 596 გვ. : ფოტ. ; 30 სმ