ყურადღება! ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზები ღიაა ყოველდღე, 10:00-20:00