უცხო სიტყვათა ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

ლატერალური

ლატერალურ-ი [ლათ. lateralis]– (ანატ.). გვერდით (შდრ. მედიალური). ლატერალური თანხმოვნები - (ლინგვ). თანხმოვნები, რომლებიც წარმოიქმნება ჰაერის ნაკადის გამოტარებით ენის გვერდებსა და ლოყებს შორის (ასეთია, მაგ., ბგერა ლ).
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა