უცხო სიტყვათა ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


ჩვენება: (15586)

სიტყვა განმარტება
A cappella A cappella იტალ. [ა კაპპელლა] – გუნდური გალობა უაკომპანემენტოდ.
A dato A dato ლათ. [ა დატო] – ხელის მოწერის დღიდან.
A fortiori A fortiori ლათ. [ა ფორტიორი] – მით უმეტეს, განსაკუთრებით.
A giorno A giorno იტალ. [ა ჯორნო] – „დღისა“; ითქმის ისეთი ხელოვნური განათების შესახებ, რომელიც დღის სინათლეს უახლოვდება.
A la A la ფრანგ. [ა ლა] – (ვისიმე ან რისამე) ყაიდაზე; -ვით; -ებრ.
A la guerre comme à la guerre A la guerre comme à la guerre ფრანგ. [ა ლა გერ კომ ა ლა გერ] – „ომია, ომი იყოს“; ვიმოქმედოთ ვითარების მიხედვით, შეუბრალებლად.
A la lettre A la lettre ფრანგ. [ა ლა ლეტრ] – სიტყვასიტყვით.
მომდევნო გვერდი 1 1559 გვერდები
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა