ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

1832 წლის შეთქმულების შესახებ ალექსანდრე ორბელიანის ბარათი იონა ხელაშვილისადმი [იხ.: ხელნაწერები: ალექსანდრე ორბელიანის...]

 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა