ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


ბოლო 10 განმარტება

სიტყვა განმარტება
წიგნის გაფორმება: ნადარეიშვილი სამსონ 1.ქართული წიგნის ხელოვნება=GEORGIAN BOOK ART.-წიგნ.II: წიგნის გაფორმება, კონსტრუირება, სატიტულო შრიფტი XX საუკუნე.-თბ.,2014.-გვ.46. 2.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.22-23(ი. ჭავჭავაძის ნაწარმოებები: "მოხუცი", "ოთარაანთ ქვრივი", "სარჩობელაზედ"; ზღაპარი "ნაცარქექია").
ნადარეიშვილი სამსონ დიმიტრის ძე (1895-1977 წწ. მხატვარი -ფერწერა; გრაფიკოსი -წიგნის გრაფიკა, პლაკატი, კარიკატურა; თეატრის მხატვარი და პედაგოგი) [ნამუშევრები იხ.: წიგნის გაფორმება] 1.აბაშა:ენციკლოპედია.-თბ.,2010.-გვ.312. 2.ქართული წიგნის ხელოვნება=GEORGIAN BOOK ART.-წიგნ.II: წიგნის გაფორმება, კონსტრუირება, სატიტულო შრიფტი XX საუკუნე.-თბ.,2014.-გვ.46. 3.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.22-23.
ილუსტრაციები: შარლემანი იოსებ 1.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.20-21(ილუსტრაციები ვ. ბარნოვის რომანისათვის "გიორგი სააკაძე"(1927); სერიიდან "დარბაზები ქართლიდან" -1939 წ.).
შარლემანი ოისებ (1880-1957 წწ. მხატვარი-გრაფიკოსი. სამხატვრო აკადემიის გრაფიკის ფაკულტეტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, დემოკრატიული რესპუბლიკის გერბის ავტორი ე. ლანსერესთან ერთად) [ილუსტრაციები წიგნებისათვის იხ.: ილუსტრაციები] 1.ქართული წიგნის ხელოვნება=GEORGIAN BOOK ART: წიგნის გაფორმება სატიტულო შრიფტები 1888-2008=BOOK DESING TITLE TYPES 1888-2008.-წიგნ.I.-თბ.,2013.-გვ.33(ერთვის მის მიერ გაფორმებული წიგნებისა და ექსლიბრისების ნიმუშები). 2.საბჭოთა ხელოვნება.-1980.-N 8.-გვ.3. 3.შარაძე გ. ისტორიული რელიკვიების დაბრუნება.-თბ.,2001.-გვ.47. 4.Гордезиани Б. И. А. Шарлемань.-Тб.,1958. 5.100 ღირსსახსოვარი სახელი.-თბ.,2014.-გვ.304,306-307(მხატვრის მიერ შესრულებული დეკორაცია და კოსტუმი ბ. შოუს პიესისათვის "წმინდა ქალწული"). 6.ალექსანდრე (შურა) ბანძელაძე: [წიგნი-ალბონი].-თბ.,2017.-გვ.13(გრაფიკული პორტრეტი, მხატვ.: ალ. ბანძელაძე). 7.ჯანელიძე ო. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, 1918-1921.-თბ.,2018.-გვ.29. 8.Janelidze, O. The Democratic Republic of Georgia, 1918-1921.-Tbilisi,2018.-p.29. 9.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.20-21.
ილუსტრაციები: ლანსარე ევგენი 1.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.18-19(ილუსტრაციები ლ. ტოლსტოის რომანისათვის "ჰაჯი მურატი" -1918 წ.).
ლანსარე ევგენი ებგენის ძე (1875-1946 წწ. რუსი მხატვარი, პროფესორი. ცხოვრობდა საქართველოში 1920-34 წწ. თბილისის სამხატვრო აკადემიის ერთ-ერთი პირველი პედაგოგთაგანი და ფერწერის ფაკ-ტის დეკანი) 1.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.18.
წიგნის გაფორმება: ჰრინევსკი ჰენრიკ 1.ქართული წიგნის ხელოვნება=GEORGIAN BOOK ART.-წიგნ.II: წიგნის გაფორმება, კონსტრუირება, სატიტულო შრიფტი XX საუკუნე.-თბ.,2014.-გვ.36-37. 2.ილია ჭავჭავაძე, 1837-1907: ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება ქართულ ხელოვნებაში.-თბ.,2017.-გვ.106-107(ი. ჭავჭავაძის "განდეგილი", 1912-13 წწ.),გვ.108-109(ი. ჭავჭავაძის ლექსები: "ყვარლის მთებს" და "გაზაფხული", 1912-13 წწ.; ლიტერატურს მუზეუმი). 3.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.16-17(ილუსტრაციები ი. ჭავჭავაძის ნაწარმოებებისათვის: "კაცია ადამიანი"(1865), "ხმა სამარიდან"(1857), "გლეხთა განთავისუფლების პირველ-დროების სცენები" -1879).
ჰრინევსკი ჰენრიხ (1869-1937 წწ., მხატვარი, არქიტექტორი, პედაგოგი) [მხატვრის მიერ შედგენილი საქართველოს ისტორიული რუკა იხ.: რუკები: საქართველოს ისტორიული; ნაუშევრები იხ.: ფერწერა, გრაფიკა; იხ.: წიგნის გაფორმება] 1.ტაძარი.-თბ.,2000.-გვ.69. 2.არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში.-თბ.,2012.-გვ.265. 3.ციციშვილი ე. საქართველოს სიყვარულით.-თბ.,2006.-გვ.295. 4.ქართული მუსიკა.-თბ.,2013.-ჩ.,ფ.(მეუღლესთან მარია პერინთან ერთად). 5.იუსტინსკაია ჰ. პოლონელი მხატვრები საქართველოში.-თბ.,2006.-გვ.16(კოლეგებთან ერთად, 1902 წ.). 6.საბჭოთა ხელოვნება.-1984.-N 5.-გვ.123. 7.Henryk Hryniewski.-Tb.,2007.-p.4-99. 7.100 ღირსსახსოვარი სახელი.-თბ.,2014.-გვ.332,335(თბილისის სამხატვრო აკადემიის პროფესორ-მასწავლებლებს შორის. 1930 წ.). 8.ქართული წიგნის ხელოვნება=GEORGIAN BOOK ART.-წიგნ.II: წიგნის გაფორმება, კონსტრუირება, სატიტულო შრიფტი XX საუკუნე.-თბ.,2014.-გვ.36. 9.Justyňska, Henryka. Polscy artyści w Gruzji = პოლონელი მხატვრები საქართველოში = Polish artists in Georgia.-Tb.,2015. p.39. 10.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.16.
წიგნის გაფორმება: შმერლინგი ოსკარ 1.ქართული წიგნის ხელოვნება=GEORGIAN BOOK ART.-წიგნ.II: წიგნის გაფორმება, კონსტრუირება, სატიტულო შრიფტი XX საუკუნე.-თბ.,2014.-გვ.34-35. 2.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.14(სერიიდან "ძველი თბილისი"),15(ილუსტრაციები ი. გოგებაშვილის "დედა ენისათვის"(1912), ზღაპრისათვის "მელია და მეწისქვილე").
შმერლინგი ოსკარი (1918-1938 წწ. საქართველოში მოღვაწე გერმანელი მხატვარი, ქართული კარიკატურის პიონერი) [ნამუშევრები იხ.: ფერწერა, გრაფიკა; იხ.: წიგნის გაფორმება] 1.Кесснер Д. Люди из прошлого.-Канада,г. Виктория,2009.-с.149. 2.XIX -XX საუკუნეების გერმანელი მხატვრები საქართველოში.-[თბ.,2011].-გვ.54. 3.დროშა.-1938.-N23-24.-გვ.11. 4.კუპატაძე ბ. საქართველო და რუსეთის IV სახელმწიფო სათათბირო (1912).-თბ.,1997.-გვ.100. 5.იუსტინსკაია ჰ. პოლონელი მხატვრები საქართველოში.-თბ.,2006.-გვ.18(ბიუსტი). 6.ნაკაშიძე ნ. მოგონებები.-თბ.,1956.-გვ.161. 7.Головин В. Головинский проспект.-Тб.,2009.-с.169. 8.100 ღირსსახსოვარი სახელი.-თბ.,2014.-გვ.312. 9.ქართული წიგნის ხელოვნება=GEORGIAN BOOK ART.-წიგნ.II: წიგნის გაფორმება, კონსტრუირება, სატიტულო შრიფტი XX საუკუნე.-თბ.,2014.-გვ.34. 10.კიკნაძე ე. იაკობ ნიკოლაძე 140: [წიგნი-ალბომი].-თბ.,2016.-გვ.27(ბიუსტი. მოქანდ.: იაკობ ნიკოლძე). 11.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.14.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა