ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


ბოლო 10 განმარტება

სიტყვა განმარტება
სოლომონისი: მღვიმის ეკლესია (ტაო-კლარჯეთი) [მოხატულობა იხ.: ფრესკები: სოლომონის ციხის მღვიმის ...] 1.ჟამი წყალობისა... მოგზაურობა ისტორიულ საქართველოში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ნაკვალევზე.-თბ.,2012.-გვ.262-265. 2.ტაო-კლარჯეთი: ისტორიისა და კულტურის ძეგლები: კატალოგი.-თბ.,2017.-გვ.42(ახლავს ტექსტი).
პარეხი: მონასტრის სამნავიანი ბაზილიკა და დარბაზული ეკლესია (IX ს. ტაო-კლარჯეთი, მდ. კარჩხალის ხეობა) 1.ჟამი წყალობისა... მოგზაურობა ისტორიულ საქართველოში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ნაკვალევზე.-თბ.,2012.-გვ.127-129. 2.ტაო-კლარჯეთი: ისტორიისა და კულტურის ძეგლები: კატალოგი.-თბ.,2017.-გვ.41(ახლავს ტექსტი).
სოლომონისი: ციხე (საერთო ხედი; ტაო-კლარჯეთი) [მოხატულობა იხ.: ფრესკები: სოლომონის ციხის მღვიმის ...] 1.ჟამი წყალობისა... მოგზაურობა ისტორიულ საქართველოში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ნაკვალევზე.-თბ.,2012.-გვ.266-267.
პარეხი: მონასტერი (ტაო - კლარჯეთი, მდ. კარჩხალის ხეობა) 1.ხოშტარია დ. კლარჯეთის ეკლესიები და მონასტრები.-თბ.,[2009].-ტაბ.,34-35. 2."ტბელობა" საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.-2009(ხულო).-ჩ.,ფ. 3.ტაო-კლარჯეთი: ისტორიისა და კულტურის ძეგლები: კატალოგი.-თბ.,2017.-გვ.39(ახლავს ტექსტი).
ოშკი (წმ. იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია) (ტაო - კლარჯეთი) [რელიეფები იხ.: რელიეფები; სტელები იხ.: სტელები; მოხატულობა იხ.: ფრესკები; წარწერები იხ.: ეპიგრაფიკა] შენგელია კ. ტაო - კლარჯეთის ძეგლები.-თბ.,2008.-ტაბ.,I.,სურ.21-51. 2.საერთაშორისო ურთიერთობანი ახლო აღმოსავლეთში ოსმალეთ-ირანის ომების დროს და საქართველო (XVI საუკუნე).-თბ.,2008.-გვ.153. 3.დიდაჭარობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ხილო-დიდაჭარა 2009 წლის მაისი (მასალები_.-თბ.,2009.-ჩ.,ფ. 4.შუბითიძე-მაჭარაშვილი ვ., ბოლქვაძე დ. ქართული ციხე-სიმაგრეები და ეკლესია მონასტრები.-თბ.,2008. 5.ოშკი=Oshki.-[თბ.,2009].-71გვ. 6.სილოგავა ვ. ოშკი: X ს. მემორიალური ტაძარი.-თბ.,2006.-372 გვ. 7.ლაღიძე ნ. საქართველოს არქიტექტურა; თანამედროვე ქართველი არქიტექტორები.-თბ.,2009.-გვ.35. 8.."ტბელობა" საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.-2009(ხულო).-ჩ.,ფ. 9.Картлис Цховреба:История Грузии.-Тб..2008.-вкл..л. 10.გელიტაშვილი თ. ქართული აგიოგრაფია.-თბ.,2010.-გვ.100-101. 11.Ананиа (Джапаридзе) Краткая история Грузинской Апостольской Церкви.-Тб.,2010.-გვ.100. 12.ქართული ქრისტიანული ხელოვნება.-თბ.,2008.-გვ.112-115.-თბ.,2010.-გვ.112-115. 13.ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველო.-თბ.,2010.-ჩ.,ფ. 14.საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სახელმწიფო პროგრამა, 2007.-[თბ.,2008].-გვ.52-53. 15.შენგელია კ. საქართველოს ისტორია.-თბ.,2010.-ჩ.,ფ. 16.უფლის ციხე.-2011.-N 1.-გვ.89-90. 17.ჩვენი სკოლა.-თბ.,2010.-გვ.18. 18.ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველო.-თბ.,2009.-ჩ.,ფ.-თბ.,2011.-გვ.129. 19.დიდნი საქმენი.-[თბ.,2011].-გვ.82,84,120,129-30. 20.შუბითიძე ვ. ქართული ციხე-სიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები.-თბ.,2012.-ჩ.,ფ.გვ.160. 30.თუმანიშვილი დ. და სხვ. მშნებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში.-თბ.,2012.-გვ.62,159,167. 31.Metreveli R. THE GOLDEN AGE.-Tb.,2010.-p.14. 32.ბათუმი: ქუჩები, მოედნები, ძეგლები, პარკები.-ბათუმი,2012.-გვ.156. 33.შუა საუკუნეების ქართული საეკლესიო ხელოვნება: საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში.-თბ.,2012.-გვ.284(აღმოსავლეთ ფასადი. მ. კერნის ნახაზი ან. კალგინის ანაზომის მიხედვით. 1917 წ.),გვ.285(განივი განაკვეთი ხედით აღმოსავლეთისაკენ. მ. კერნის ნახაზი ან. კალგინის ანაზომის მიხედვით). 34.ჟამი წყალობისა... მოგზაურობა ისტორიულ საქართველოში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ნაკვალევზე.-თბ.,2012.-გვ.154-163. 35.კობაძე ბ. ექვთიმე თაყაიშვილი 150.-თბ.,2013.-გვ.111. 36.იმოგზაურე ტაო-კლარჯეთში.-[თბ.,2014].-გვ.4-9. 37.მაჩაბელი კ. ქართული ისტორიული კოსტუმი: (V-X საუკუნეები).-თბ.,2013.-გვ.130-31. 38.ფერადი საქართველო=Colorful Georgia: ვერნერ რუდიგერის ნახატების კოლექცია.-თბ.,2014.-გვ.16,32-33(ნახატი, მხატვ. ვერნერ რუდიგერი). 39.საქართველოს თავადაზნაურობა.-ტ.II.-თბ.,2014.-გვ.54(საკურთხეველი),გვ.394-95. 40.ბერიძე ვ. ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია.-ტ.2: ანოტაციები, ტაბულები.-თბ., 2014.-გვ.352;ტაბ.223(საერთო ხედი),ტაბ.224(სამხრეთ ფასადი), გვ.353;ტაბ.225(ინტერიერი),გვ.354;ტაბ.226(გუმბათქვეშა ბურჯის ბაზისი),გვ,355;ტაბ.227(გუმბათქვეშა ბურჯის ბაზისი). 41.ახალციხის და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია.-თბ.,2013.-გვ.744-45,784-800. 42.საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი 150: [ექვთიმე თაყაიშვილი].-თბ.,2015.-გვ.73(1917 წ.). 43.ისტორია შეულამაზებლად : [კრებული].-თბ.,2015.-ჩ.,ფ. 44.ევრაზიის გზაჯვარედინზე = At crossroads of Eurasia.-[თბ., 2011].-გვ.112,152. 45.მეტრეველი რ. შვიდ სამეფოდ განწესებული : ნარკვევი რუსთველის ეპოქის საქართველოს ისტორიიდან.-თბ.,2016.-გვ.276. 46.სამუშია ჯ. ტაო-კლარჯეთი.-თბ.,2016.-გვ.26-27. 47.კალანდია გ. ექვთიმე თაყაიშვილი და ტაო-კლარჯეთი.-თბ.,2017.-გვ.92-113(1917 წელს შესრულებული ფოტოები),გვ.114-119(ფასადები, განივი განაკვეთი, სემინარია-სატრაპეზოს გეგმა და მისი გუმბათოვანი დარბაზის განაკვეთი, ტაძრის გეგმა -გრაფიკული გამოსახულებები; ა. კალგინის განაზომის მიხედვით შეასრულა მ. კერნმა, 1917 წ.),გვ.120-21. 48.ტაო-კლარჯეთი: ისტორიისა და კულტურის ძეგლები: კატალოგი.-თბ.,2017.-გვ.38(ახლავს ტექსტი).
ოთხთა ეკლესია (ტაო - კლარჯეთი) [მოხატულობა იხ.: ფრესკები] შენგელია კ. ტაო -კლარჯეთის ძეგლები.-თბ.,2008.-ტაბ.I.,სურ.52-56. 2.ლაღიძე ნ. საქართველოს არქიტექტურა; თანამედროვე ქართველი არქიტექტორები.-თბ.,2009.-გვ.34. 3.დიდაჭარობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ხულო-დიდაჭარა 2009 წლის მაისი (მასალები).-თბ.,2009.-ჩ.,ფ. 4.ქართული ქრისტიანული ხელოვნება.-თბ.,2008.-გვ.108.-თბ .,2010.-გვ.108. 5.ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველო.-თბ.,2010.-ჩ.,ფ. 6.შენგელია კ. საქართველოს ისტორია.-თბ.,2010.-ჩ.,ფ. 7.ოთხთა ეკლესია.-თბ.,2011.-102 გვ. 8.ჩვენი სკოლა.-თბ.,2010.-გვ.35. 8.სილაგაძე ნ. ჯაყისმანის მონასტერი.-თბ.,2011.-გვ.44. 9.ღვთისმშოვლის წილხვედრი საქართველო.-თბ.,2009.-ჩ.,ფ.-თბ.,2011.-გვ.132. 10.დიდაჭაერობა: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ხულო-დიდაჭარა 2010 წლის მაისი (მასალები).-[თბ.,2010].-ჩ.,ფურც. 11.დიდნი საქმენი.-[თბ.,2011].-გვ.122. 12.შუბითიძე ვ. ქართული ციხე-სიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები.-თბ.,2012.-ჩ.,ფ.გვ.161. 13.თუმანიშვილი დ. და სხვ. მშნებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში.-თბ.,2012.-გვ.164. 14.Metreveli R. THE GOLDEN AGE.-Tb.,2010.-p.10. 15.ჟამი წყალობისა... მოგზაურობა ისტორიულ საქართველოში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ნაკვალევზე.-თბ.,2012.-გვ.63-67. 16.მგალობლიშვილი თ. ახალი იერუსალიმები საქართველოში.-თბ.,2013.-გვ.45,49(ინტერიერი, ხედი აღმოსავლეთიდან),50(ჩრდილო ფასადი),55(აღმოსავლეთ ფასადი),79(ინტერიერი, ხედი სამხრეთ-დასავლეთიდან),97(ხედი სამხრეთიდან),99(აღმოსავლეთის ფასადი). 17.გველესიანი გ. საქართველოს ეკლესია-მონასტრები.-ქუთაისი,2013.-გვ.122. 18.იმოგზაურე ტაო-კლარჯეთში.-[თბ.,2014].-გვ.56-57. 19.ბერიძე ვ. ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია.-ტ.2: ანოტაციები, ტაბულები.-თბ.,2014.-გვ.385;ტაბ.265(სამონასტრო ეკლესია, სამლოცველო და სატრაპეზო. გეგმა ა. კალგინის მიხედვით),ტაბ.266(ეკლესიის სიგრძივი განაკვეთი ა. კალგინის მიხედვით),გვ.385;ტაბ.267(აღმოსავლეთ ფასადის გრაფიკული გამოსახულება ა. კალგინის მიხედვით),ტაბ.268(ჩრდ. ფასადის გრაფიკული გამოსახულება ა. კალგინის მიხედვით). 20.ახალციხის და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია.-თბ.,2013.-გვ.835-844. 21.ისტორია შეულამაზებლად : [კრებული].-თბ.,2015.-ჩ.,ფ. 22.ევრაზიის გზაჯვარედინზე = At crossroads of Eurasia.-[თბ., 2011].-გვ.106-107. 23.მეტრეველი რ. შვიდ სამეფოდ განწესებული : ნარკვევი რუსთველის ეპოქის საქართველოს ისტორიიდან.-თბ.,2016.-გვ.12,გვ.272-73(ზედა სავანე). 24.სამუშია ჯ. ტაო-კლარჯეთი.-თბ.,2016.-გვ.30. 25.კალანდია გ. ექვთიმე თაყაიშვილი და ტაო-კლარჯეთი.-თბ.,2017.-გვ.138,140(1917 წლის ფოტოები),გვ.141-145(ფასადები, განაკვეთები, გეგმები -გრაფიკული გამოსახულებები; ილია ზდანევიჩის განაზომების მიხედვით შეასრულა ნ. სევეროვმა, 1917 წ.). 26.ტაო-კლარჯეთი: ისტორიისა და კულტურის ძეგლები: კატალოგი.-თბ.,2017.-გვ.35-36(ახლავს ტექსტი).
მამაწმინდა (ტაო-კლარჯეთი) [იხ.: მარმაწმინდა]
მარმაწმინდა (ტაო-კლარჯეთი) 1."ტბელობა" საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.-2009(ხულო).-ჩ.,ფ. 2.ტაო-კლარჯეთი: ისტორიისა და კულტურის ძეგლები: კატალოგი.-თბ.,2017.-გვ.33(ახლავს ტექსტი).
ლონგოთხევის ეკლესია (დარბაზული ტიპის ეკლესია; ტაო-კლარჯეთი) 1.ტაო-კლარჯეთის ძეგლების 2015 წლის საკვლევი ექსპედიციების ანგარიშები.-თბ.,2016.-გვ.109. 2.ტაო-კლარჯეთი: ისტორიისა და კულტურის ძეგლები: კატალოგი.-თბ.,2017.-გვ.32(ახლავს ტექსტი).
იშხანი: კათედრალი (VII-XI სს. ტაო - კლარჯეთი) [რელიეფები იხ.: რეიეფები; მოხატულობა იხ.: ფრესკები; წარწერები იხ.: ეპიგრაფიკა] 1.გიგინეიშვილიმ. და სხვ. ძველი ქარტული მწერლობა.-თბ.,2009.-გვ.51. 2.შენგელია კ. ტაო -კლარჯეთის ძეგლები.-თბ.,2008.-ტაბ.I.,სურ.7-20. 3.დიდაჭარობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ხილო-დიდაჭარა 2009 წლის მაისი (მასალები_.-თბ.,2009.-ჩ.,ფ. 4.შუბითიძე-მაჭარაშვილი ვ., ბოლქვაძე დ. ქართული ციხე-სიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები.-თბ.,2008. 5.იშხანი=ISHKHANI.-თბ.,2010.-79გვ. 6.."ტბელობა" საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.-2009(ხულო).-ჩ.,ფ. 7.Ананиа (Джапаридзе) Краткая история Грузинской Апостольской Церкви.-Тб.,2010.-გვ.94. 8.ქართული ქრისტიანული ხელოვნება.-თბ.,2008.-გვ.116-120.-თბ.,2010.-გვ.116-120. 9.ჩვენი სკოლა.-თბ.,2010.-გვ.20. 10.დიდნი საქმენი.-[თბ.,2011].-გვ.94. 11.შუბითიძე ვ. ქართული ციხე-სიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები.-თბ.,2012.-ჩ.,ფ.გვ.160. 12.თუმანიშვილი დ., და სხვ. მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში.-თბ.,2012.-გვ.194(გუმბათი მოჭიქული კრამიტით). 13.Metreveli R. THE GOLDEN AGE.-Tb.,2010.-p.18. 14.შუა საუკუნეების ქართული საეკლესიო ხელოვნება: საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში.-თბ.,2012.-გვ.290(აღმოსავლეთი ფასადი. ნ. სევეროვის ნახაზი ან. კალგინის ანაზომის მიხედვით. 1917 წ.),გვ.291(განაკვეთი ხედი აღმოსავლეთისკენ. ნ. სევეროვის ნახაზი ან კალგინის ანაზომის მიხედვით. 1917 წ.),გვ.292(სამხრეთი ფასადი. ნ. სევეროვის ნახაზი ან. კალგინის ანაზომის მიხედვით. 1917 წ.),გვ.293(ა: აღმოსავლეთ სარკმლის დეკორი. ნახ. ა. გოგელიასი. 1947 წ. ბ: სამხრეთი სარკმლის დეკორი. ნახ. ც. გაბაშვილისა. 1949 წ.). 15.ჟამი წყალობისა... მოგზაურობა ისტორიულ საქართველოში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ნაკვალევზე.-თბ.,2012.-გვ.229-235. 16.იმოგზაურე ტაო-კლარჯეთში.-[თბ.,2014].-გვ.14-17. 17.ფერადი საქართველო=Colorful Georgia: ვერნერ რუდიგერის ნახატების კოლექცია.-თბ.,2014.-გვ.17,18(ნახატი, მხატვ. ვერნერ რუდიგერი). 18.ბერიძე ვ. ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია.-ტ.2: ანოტაციები, ტაბულები.-თბ., 2014.-გვ.379;ტაბ.260(განივი განაკვეთი ა. კალგინის მიხედვით), გვ.380;ტაბ.260(კათედრალისა და გურგენ მეფის ეკლესიების გეგმები ა. კალგინის მიხედვით),ტაბ.261(სამხრეთ ფასადის გრაფიკული გამოსახულება ა. კალგინის მიხედვით), გვ.381;ტაბ.262(დასავლეთ ფასადის გრაფიკული გამოსახულება ა კალგინის მიხედვით),გვ.382;ტაბ.263(სარკმელი),გვ.383;ტაბ.264(სარკმელი). 19.ახალციხის და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია.-თბ.,2013.-გვ.675,678,681,684,687,815-18,820-32. 20.საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი 150: [ექვთიმე თაყაიშვილი].-თბ.,2015.-გვ.88-89(ფრესკა და ტაძარი -ლ. გუდიაშვილის ჩანახატები ექსპედიციაში, 1917 წ.). 21.ევრაზიის გზაჯვარედინზე = At crossroads of Eurasia.-[თბ., 2011].-გვ.108. 22.მეტრეველი რ. შვიდ სამეფოდ განწესებული : ნარკვევი რუსთველის ეპოქის საქართველოს ისტორიიდან.-თბ.,2016.-გვ.18,282. 23.კალანდია გ. ექვთიმე თაყაიშვილი და ტაო-კლარჯეთი.-თბ.,2017.-გვ.124(აკვარელში შესრულებული ნახატი. მხატვ.: ლ. გუდიაშვილი, 1917 წ.),გვ.175("ხარების" კომპოზიცია -ფრესკის ასლი შესრულებული ლ. გუდიაშვილის მიერ 1917 წელს),გვ.126-129(დ. ერმაკოვის ფოტოები, 1879 წ.),გვ.130-136(ფასადები, ჭრილები, გეგმა, აქსანომეტრიული პროექცია -გრაფიკული გამოსახულებები; ა. კალგინის განაზომის მიხედვით შეასრულა ნ. სევეროვმა, 1917 წ.). 24.ტაო-კლარჯეთი: ისტორიისა და კულტურის ძეგლები: კატალოგი.-თბ.,2017.-გვ.30-31(ახლავს ტექსტი).
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა