ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


ბოლო 10 განმარტება

სიტყვა განმარტება
უმაღლესი სასწავლებლები: საქართველოს თავდაცვის აკადემია (ტფილისის სამხედრო სასწავლებელი(1865-1921), ტფილისის 21-ე ქვეითი სკოლა(1921-27), ამიერკავკასიის გაერთიანებული ქვეითი სკოლა(1927-37), თბილისის სამთო-საარტილეტიო სასწავლებელი(1938-92) --დირექტორები) 1.გოგიტიძე მ., ჯაფარიძე ზ. სამხედრო კადრების სამჭედლო : (თბილისის სამხედრო სასწავლებლის ისტორია 1862 წლიდან დღემდე).-თბ.,2018.-გვ.33(1865-1917 წწ.),გვ.96(1918-1921 წწ.),გვ.159-160(1921-1992 წწ.).
უმაღლესი სასწავლებლები: საქართველოს თავდაცვის აკადემია (ტფილისის სამხედრო სასწავლებელი(1865-1921), ტფილისის 21-ე ქვეითი სკოლა(1921-27), ამიერკავკასიის გაერთიანებული ქვეითი სკოლა(1927-37), თბილისის სამთო-საარტილეტიო სასწავლებელი(1938-92) --ფოტოისტორია) 1.დოლიძე ლ. გენერლები საქართველოდან.-თბ.,2003.-გვ.496(1998 წლის კურსდამთავრებულთა ჯგუფი),გვ.510(ლექტორები და წევრები). 1.დიდნი საქმენი.-[თბ.,2011].-გვ.525. 3.წურწუმია მ. საქართველოს სამხედრო ისტორიის საკითხები.-ტ.I.-თბ.,2013.-გვ.424. 4.გოგიტიძე მ., ჯაფარიძე ზ. სამხედრო კადრების სამჭედლო : (თბილისის სამხედრო სასწავლებლის ისტორია 1862 წლიდან დღემდე).-თბ.,2018.-242 გვ.
თბილისის სამხედრო სასწავლებელი (1865-1992 წლებში) [იხ.: უმაღლესი სასწავლებლები: საქართველოს თავდაცვის აკადემია]
გაბაშვილი რევაზ (1882-1969 წწ. პუბლიცისტი, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ლიდერი. ემიგრანტი) 1.კუპატაძე ბ. საქართველო და რუსეთის IV სახელმწიფო სათათბირო (1912).-თბ.,1997.-გვ.99. 2.მახარაძე ი., ხეცურიანი ლ. რუსულ-ქართული ტერორი (1880-1924 წლები).-თბ.,2009.-გვ.172. 3.ნიშნიანიძე რ. საქართველო - სამანს აქეთ... და სამანს იქით.-წიგნ.II.-თბ.,2005.-გვ.313. 4.ომეგა.-2002.-N 12(38).-დეკემბერი.-გვ.54-56. 5.შარაძე გ. აკაკი წერეთელი, 1840-1915.–ტ.3: აკაკის იუბილე.-თბ.,2006.-გვ.205. 6.შარაძე გ. ისტორიული რელიკვიების დაბრუნება.-თბ.,2001.-გვ.29. 7.შარაძე გ. ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია.-თბ.,2000.-გვ.XXXII.-ტ.II.-თბ.,2001.-გვ.9-10,12,14-15,17-18,20.-ტ.V.-თB.,2004.-გვ.33,87. 8.ჯავახიშვილი ნ. ნარკვევები ქართველი და ადიღელი ხალხების ურთიერთობის ისტორიიდან.-თბ.,2005.-გვ.111. 9.Джавахишвили Н. Борьба за свободу Еавказа.-Тб.,2005.-с.22. 10.კვერენჩხილაზე რ. საბუთები ღაღადებენ.-თბ.,2011.-გვ.114. 11.ჯერვალიძე ც. პარიზიდან ვაშინგტონამდე საქართველოზე ფიქრით.-თბ.,2012.-ჩ.,ფ. 12.მორჩილაძე ა. ქართულის რვეულები: XIX საუკუნის სურათები.-თბ.,2013.-ჩ.,ფ. გვ.209. 13.ჩაჩხიანი ა. რუსეთ-საქართველოს სამხედრო-პოლიტიკური ურთიერთობები და საბრძოლო მოქმედებები აფხაზეთის რეგიონსა და შავიზღვისპირეთში (1918-1920 წლები).-თბ.,2014.-გვ.287. 14.საქართველოს თავადაზნაურობა.-ტ.II.-თბ.,2014.-გვ.14. 15.ქართველები პირველ მსოფლიო ომში.-თბ.,2014.-გვ.97(ქალიშვილთან ერთად). 16.გოგიტიძე მ., ჯაფარიძე ზ. სამხედრო კადრების სამჭედლო : (თბილისის სამხედრო სასწავლებლის ისტორია 1862 წლიდან დღემდე).-თბ.,2018.-გვ.149.
მიქელაძე შალვა ექვთიმეს ძე (1895-1976 წწ. მათემატიკოსი, აკადემიკოსი) 1.მათემატიკის, მექანიკისა და საინჟინრო მექანიკის განვითარება საქართველოში.-თბ.,2010.-გვ.59. 2.თბილისის უნივერსიტეტის შრომები.-1977.-ტ.189: მათემატიკა, ასტროლოგია, მექანიკა.-გვ.140. 3.საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია: პერსონალური შემადგენლობა 1941-1978.-თბ.,1979.-გვ.45. 4.Ордена Трудщвого Красного знамени Тбилисский Математический ин-т им. А. М. Размадзе.-Тб.,1985.-с.10. 5.ბერიძე ლ. მათემატიკოსები საქართველოს პოლიტეკნიკურ ინსტიტუტში (1917-2014).-თბ.,2014.-გვ.78. 6.აკადემიკოსი შალვა მიქელაძე: დაბადებიდან 120 წლისთავი.-თბ.,2015.-55 გვ. 7.გოგიტიძე მ., ჯაფარიძე ზ. სამხედრო კადრების სამჭედლო : (თბილისის სამხედრო სასწავლებლის ისტორია 1862 წლიდან დღემდე).-თბ.,2018.-გვ.148.
სომხიანცი მელიქ (იუნკერი, ემიგრანტი. პოლონეთის არმიის ოფიცერი) 1.გოგიტიძე მ., ჯაფარიძე ზ. სამხედრო კადრების სამჭედლო : (თბილისის სამხედრო სასწავლებლის ისტორია 1862 წლიდან დღემდე).-თბ.,2018.-გვ.147.
ჯინჭარაძე ალექსანდრე (1897-1970 წწ. ემიგრანტი. საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის მაიორი, 1954 წლიდან საცხოვრებლად გადავიდა აშშ-ში) 1.დაუშვილი რ. ქართული ემიგრაცია ამერიკაში.-თბ.,2014.-გვ.89,170-71. 2.კავკასიონი.-XV.-პარიზი.-1971.-გვ.180. 3.გოგიტიძე მ., ჯაფარიძე ზ. სამხედრო კადრების სამჭედლო : (თბილისის სამხედრო სასწავლებლის ისტორია 1862 წლიდან დღემდე).-თბ.,2018.-გვ.132,147.
დადიანი მიხეილ (ქართველი იუნკერი. ემიგრანტი. შენაერთ "ბერგმან-I"-ის (ვერმახტის არმიის ქართული ლეგიონის საგანგებო დანიშნულების ბატალიონი) ობერ-ლეიტენანტი) 1.Мамулиа Г. Грузинский легион вермахта.-М.,2011.-с.230. 2.Мамулиа Г. Грузинский легион в борьбе за свободу и независимость Грузии в годы Второй мировой войны.-Тб.,2004.-с.417. 3.გოგიტიძე მ., ჯაფარიძე ზ. სამხედრო კადრების სამჭედლო : (თბილისის სამხედრო სასწავლებლის ისტორია 1862 წლიდან დღემდე).-თბ.,2018.-გვ.146.
აბულაძე პროკოფი (იუნკერი და პოეტი; ემიგრანტი. პოლონეთის არმიის პორუჩიკი) 1.შარაძე გ. ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია / ტ.IV.-თბ.,2003.-გვ.14. 2.გოგიტიძე მ., ჯაფარიძე ზ. სამხედრო კადრების სამჭედლო : (თბილისის სამხედრო სასწავლებლის ისტორია 1862 წლიდან დღემდე).-თბ.,2018.-გვ.145.
აღნიაშვილი ნიკოლოზ დიმიტრის ძე (ემიგრანტი. ქართველი იუნკერი და პოლონეთის არმიის პორუჩიკი) 1.ვლადიმერ (ლადო)აღნიაშვილი. ბიობიბლიოგრაფია.-თბ.,2002.-გვ.69. 2.გოგიტიძე მ., ჯაფარიძე ზ. სამხედრო კადრების სამჭედლო : (თბილისის სამხედრო სასწავლებლის ისტორია 1862 წლიდან დღემდე).-თბ.,2018.-გვ.143.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა