ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


ბოლო 10 განმარტება

სიტყვა განმარტება
მარკები: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი შენობის აგების 100 წლისთავთან დაკავშირებით გამოშვებული საფოსტო მარკა (2006 წ.) 1.გაიპარაშვილი ზ. საუკუნის ნიშანსვეტი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი შენობა.-თბ.,2011.-გვ.147.
უმაღლესი სასწავლებლები: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი [უნივერსიტეტის მუზეუმები -იხ.: მუზეუმები; მაღლივი კორპუსის გაშენების გენგეგმა, მაკეტი და სქემა -იხ.: გეგმები: თსუ....; საბუთები (უნივერსიტეტის მოწყობის, წესდების, მეცნიერთა წერილები და სხვ.) -იხ.: ისტორიული საბუთები: თბილისის სახელმწ...; უნივერსიტეტის ხალხური ცეკვის ანსამბლი იხ.: ფოლკლორული ანსამბლები: თბილისის...; უნ-ტის გერბი -იხ.: გერბები; ბეჭედი -იხ.: საბეჭდავები; უნივერსიტეტის აგების 100 წლისთავთან დაკავშირებით გამოცემული საფოსტო მარკა -იხ.: მარკები: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის...;]
კეცხოველი ნიკოლოზ (ნიკო) ნიკოლოზის ძე (1897-1982 წწ., ბოტანიკოსი, მწერალი, საზოგადო მოღვაწე, ბოტანიკური სკოლის ერთ-ერთი დამაარსებელი საქართველოში,აკადემიკოსი) კაჭახიძე დ. კურორტი კოჯორი.-თბ.,2010.-გვ.143. 2.ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.5.-თბ.,1980.-გვ.479. 3.ჯაფარიძე ი. მყინვარწვერიდან ევერესტამდე.-თბ.,2010.-გვ.98. 4.კეცხოველი ნ.საქართველოს ამპელოგრაფია.-თბ., 2012.-მე-2 შევს. გამოცემა.-იბეჭდება 1960 წლის გამოცემის მიხედვით.-გვ.8. 5.ქართველ საზოგადო მოღვაწეთა პორტრეტები ავტოგრაფებით.-[მოსკოვი,2007].-გვ.27(ავტოგრაფით). 6.კობაძე ბ. ექვთიმე თაყაიშვილი 150.-თბ.,2013.-გვ.850. 7.გურასაშვილი ა. მყინვარწვერიდან ევერესტამდე.-თბ.,2013.-გვ.57. 8.ჩაჩხიანი ა. რუსეთ-საქართველოს სამხედრო-პოლიტიკური ურთიერთობები და საბრძოლო მოქმედებები აფხაზეთის რეგიონსა და შავიზღვისპირეთში (1918-1920 წლები).-თბ.,2014.-გვ.399. 9.საქართველოს განათლების მატიანე.-თბ.,2015.-გვ.448. 10.მიხეილ სახოკიას ფოტოარქივიდან.-თბ.,2014.-გვ.18(გიორგი ზამთარაძესთან ერთად. 1957 წ.),გვ.19. 11.ხარაძე კ. დიდი მამულიშვილის ღირსეული ღვაწლი: აკადემიკოსი ალექსანდრე ჯავახიშვილი.-თბ.,2015.-გვ.161(თსუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სხდომაზე ალ. ჯავახიშვილთან და ივ. ბერიტაშვილთან ერთად). 12.ბერიშვილი ე. დიდი ჩემპიონი: [ნონა გაფრინდაშვილი].-თბ.,2016.-გვ.108. 13.ბიძინაშვილი რ. თბილისის ბოტანიკური ბაღის სამკურნალო მცენარეების სამეცნიერო განყოფილება, 100 : წარსული და დღევანდელობა.-თბ.,2016.-გვ.10. 14.ჯანაშვილი ა. ნიკო კეცხოველი: [ცხოვრება და მოღვაწეობა].-თბ.,1977.-გარეკანზე; ჩ. ფურცლები. 15.კობაძე ბ. ნიკოლოზ ბარათაშვილი 200.-თბ.,2017.-გვ.397. 16.კავშირი გულთა: მწერალთა კავშირი 100: [ალბომი].-თბ.,2017.-გვ.97-98(ქართველ მწერლებთან, მსახიობებთან და ძმებთან ერთად). 17.გაიპარაშვილი ზ. საუკუნის ნიშანსვეტი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი შენობა.-თბ.,2011.-გვ.136.
თვალჭრელიძე ანტონ (1856-1933 წწ. აგრონომ-ბოტანიკოსი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობათა მეთვალყურე) 1.სურათები ივანე ჯავახიშვილის საოჯახო ალბომიდან.-თბ.,2015.-გვ.188(სურ.B). 2.გაიპარაშვილი ზ. საუკუნის ნიშანსვეტი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი შენობა.-თბ.,2011.-გვ.135(პორტრეტი, მხატვ. ნ. ტულმაჩევსკაია).
ჯანაშვილი მოსე (1855-1934 წწ. ისტორიკოსი, ენათმეცნიერი, ეთნოგრაფი, პუბლიცისტი, პედაგოგი, საზოგადო მოღვაწე) 1.ალექსნდრე როინაშვილი პირველი ქართველი მესურათხატე, 1846-1898.-წიგნ.II.-თბ.,2007(მოსე ჯანაშვილი და გიორგი ქართველიშვილი ოჯახებით).-გვ.87. 2.გოგოლაძე მ. ილია ალხაზიშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა.-[თბ.,2009].-გვ.194. 3.გოდერიძე ლ. კულტურულ-საგანამანათლებლო მოძრაობა საქართველოში მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში.-თბ.,2005.-გვ.575. 4.მეტრეველი რ. საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოება.-თბ.,1982. 5.მოსე ჯანაშვილი.-თბ.,1956. 6.მწიგნობარი'89.-თბ.,1989.-გვ.245. 7.ომარაშვილი ა. საინგილოს ღირსეული მამულიშვილები.-თბ.,2002.-გვ.23. 8.შარაძე გ. ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია.-ტ.II.-თბ.,2001.-გვ.347. 9.ჩორგოლაშვილი მ. მთაწმინდა.-თბ.,1979. 10.ჯანაშვილი მოსე: ცხოვრება და მოღვაწეობა.-თბ.,1956. 11.პაპიაშვილი ვ. ჰერეთის ისტორია.-თბ.,2012.-გვ.112. 12.სურათები ივანე ჯავახიშვილის საოჯახო ალბომიდან.-თბ.,2015.-გვ.157(მ. ჯანაშვილი, აკაკი შანიძე). 13.ბუბულაშვილი ე. საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია.-თბ.,2017.-გვ.64. 14.გაიპარაშვილი ზ. საუკუნის ნიშანსვეტი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი შენობა.-თბ.,2011.-გვ.129(აკაკი შანიძესთან ერთად).
შანიძე აკაკი (1887-1987 წწ., ენათმეცნიერი, აკადემიკოსი) [ქანდაკება იხ.: ქანდაკებები] 1.აკაკი შანიძეს.-თბ.,1951. 2.აბაშიძე ი. ფიქრები პალესტინაზე.-თბ.,1989.-გვ.32. 3.ბარამიძე ალ. ახლო წარსულიდან: (მოგონებანი).-თბ.,1987. 4.ენათმეცნიერების საკითხები.-2000.-N 3.-ფორზ. 5.თბილისის საპატიო მოქალაქეები.-თბ.,2006.-გვ.7. 6.თითმერია ჯ. საუბრები.-[თბ.,2004].-გვ.149. 7.იური შაქარაშვილი.-თბ.,2000. 8.მაცნე...საქ. სსრ. მეცნ. აკად. საზოგადოებრივ მეცნ. განყ. ორგანო.-=1967.-N 6(39).-გვ.394-400. 9.მეტრეველი რ. ის კაცი იყო...თბ.,1999.-გვ.7. 10.ომეგა.-2002.-N 4.-გვ.32. 11.საქართველოს რესპუბლიკა.-2000.-24 მარტი.-გვ.8.-2000.-26 ოქტ.-გვ.6.-2001.-18 მარტი.-გვ.10. 12.საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. პერსონალუირი შემადგენლობა 1941-1978.-თბ.,1979.-გვ.14. 13.ტაძარი.-თბ.,2000.-გვ.77. 14.თვთისკაცი.-თბ.,2007.-გვ.312. 14.უნივერსიტეტი.-თბ.,2008.-გვ.70-72. 15.ქუთათელაძე ბ. თბილისის ქანდაკება - პოეზია ქვაში.-თბ.,2002.-გვ.232. 16.შანიძე ა. თხზულებანი 12 ტომად.-ტ.3.-თბ.,1980. 17.ილია ჭავჭავაძე: პორტრეტები და ილუსტრაციები.-თბ.,1959.-გვ.132. 18.შარაძე გ. აკაკი წერეთელი, 1840-1915.–ტ.3: აკაკის იუბილე.-თბ.,2006.-გვ.171. 19.თბილისის სახ. უნ-ტი ჰუმანიტარულ მეცნ. ფაკ-ტი აკადემიკოს აკაკი შანიძის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნ. კონფ. მასალები.-თბ.,2007.-გვ.1. 20.ძიძიგური შ. აკაკი შანიძე.-თბ.,1963.-თბ.,1967.-თბ.,1977.-ჩ.,ფ. გვ.8,16,32,48,64,80. 21.შარაძენიძე თ. არნოლდ ჩიქობავა.-თბ.,1978.-გვ.27. 22.ძიძიგური შ. ქართული ენის თავგადასავალი.-თბ.,1969.-გვ.96. 23.ჭინჭარაული ა. აკაკი შანიძე - მთის მკვლევარი.-თბ.,1977.-ჩ.,ფ. 24.Академия наук СССР и развитие грузинской науки 1724-1974ю-Тб.,1974. 25.ჩვენი სკოლა.-თბ.,2010.-გვ.60. 26.კვერენჩხილაზე რ. საბუთები ღაღადებენ.-თბ.,2011.-გვ.95. 27.ქართველ საზოგადო მოღვაწეთა პორტრეტები ავტოგრაფებით.-[მოსკოვი,2007].-გვ.41(ავტოგრაფით). 28.კობაძე ბ. ექვთიმე თაყაიშვილი 150.-თბ.,2013.-გვ.13,106,684. 29.კობაძე ბ. დიმიტრი ყიფიანი 200: [საიუბილეო კრებული].-თბ.,2014.-გვ.416. 30.გამყრელიძე თ. ქვეყნის დამოუკიდებლობა; პირველი ქართული უნივერსიტეტი და მეცნიერებათა ეროვნული კადემია; ენა, ისტორია, კულტურა: [კრებული].-თბ.,2014.-გვ.308.-თბ.,2016.-გვ.208. 31.საქართველოს განათლების მატიანე.-თბ.,2015.-გვ.449. 32.ივანე ჯავახიშვილის კარტოგრაფიული მემკვიდრეობა: გამოფენის მეგზური.-თბ.,2016.-გვ.67. 33.ივანე ჯავახიშვილი და ევროპული საგანმანათლებლო პრინციპების დანერგვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1918-1926 წლებში.-თბ.,2016.-გვ.69(აკ. შანიძე და მოსე შანიძე. ბერლინში). 34.სურათები ივანე ჯავახიშვილის საოჯახო ალბომიდან.-თბ.,2015.-გვ.157(მ. ჯანაშვილი და აკაკი შანიძე). 35.აკადემიკოს აკაკი შანიძის 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი ფოტოდოკუმენტური გამოფენა: [გამოფენის ბუკლეტი].-თბ.,2017.-გარეკანზე.-გვ.35-55. 36.გაიპარაშვილი ზ. საუკუნის ნიშანსვეტი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი შენობა.-თბ.,2011.-გვ.129(მოსე ჯანაშვილთან ერთად).
ღამბაშიძე მედეა ვახტანგის ასული (1899-1976 წწ. თბილისის უნივერსიტეტის პირველი სტუდენტი, ემიგრანტი) 1.გაიპარაშვილი ზ. საუკუნის ნიშანსვეტი.-თბ.,2007.-გვ.107. 2.უნივერსიტეტი.-თბ.,2008.-გვ.40-41. 3.სურათები ივანე ჯავახიშვილის საოჯახო ალბომიდან.-თბ.,2015.-გვ.146(სურ.B). 4.გაიპარაშვილი ზ. საუკუნის ნიშანსვეტი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი შენობა.-თბ.,2011.-გვ.128.
ყიფშიძე იოსებ (1882/1885-1919 წწ. ფილოლოგი, ენათმეცნიერი. თსუ-ს ერთ-ერთი დამაარსებელი, პროფესორთა საბჭოს პირველი მდივანი და ქართული ენის პირველი პროფესორი, ქართული ენის კათედრის გამგე) 1.კობაძე ბ. ექვთიმე თაყაიშვილი 150.-თბ.,2013.-გვ.188. 2.ც64,67(იოსებ ყიფშიძის მიერ თსუ-ს გახსნაზე წარმოთქმული სიტყვის ხელნაწერი). 3.აკაკი შანიძე - 100:[ფოტოალბომი].-თბ.,1987. 4.გაიპარაშვილი ზ. საუკუნის ნიშანსვეტი.-თბ.,2007.-გვ.107. 5.შარაძე გ. აკაკი წერეთელი, 1840-1915.-ტ.3: აკაკის იუბილე.-თბ.,2006.-გვ.406. 6.ძიძიგური შ. ქართული ენის თავგადასავალი.-თბ.,1969.-ჩ.,ფ.გვ.112. 7.Харатишвили Г. Грузины-профессора и преподаватели Восточного факультета Санкт-Петурбургского университета.-СПб,2005.-вкл. лист. 8.ყიფშიძე ი. თხზულებანი.-თბ.,2015.-ყდაზე; გვ.727-741. 8.სურათები ივანე ჯავახიშვილის საოჯახო ალბომიდან.-თბ.,2015.-გვ.151. 9.პირველი ლექცია: [კრებული].-თბ.,2017.-გვ.82(ახლავს ტექსტი),გვ.85(ი. ყიფშიძის ხელნაწერი). 10.გაიპარაშვილი ზ. საუკუნის ნიშანსვეტი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი შენობა.-თბ.,2011.-გვ.127.
მელიქიშვილი პეტრე გრიგოლის ძე (1850-1927 წწ., ქიმიკოსი, თსუ-ს ერთ-ერთი დამაარსებელი და პირველი რექტორი) [ქანდაკება იხ.: ქანდაკებები] 1.დუდუჩავა მ. იაკობ ნიკოლაძე.-თბ.,1953. 2.ქუთათელაძე ბ. თბილისის ქანდაკება-პოეზია ქვაში.-თბ.,2002.გვ.79,196. 3.ჩიმაკაძე გ. ცხოვრება და ღვაწლი დავით სარაჯიშვილისა.-თბ.,2003.-გვ .161. 4.გაიპარაშვილი ზ. საუკუნის ნიშანსვეტი.-თბ.,2007.-გვ.106. 5.ინასარიძე შ. საქართველოს მესურათხატენი: [ფოტოლატალოგი].-თბ.,2002.-გვ.56-57. 6.გვერდწითელი ი. პეტრე გრიგოლის ძე მელიქიშვილი.-თბ .,1975.-გარეეკ., ჩართ.,ფურც. 7.ცხოვრება და მეცნიერება. სამხატვრო და სამეცნ. კრებული N 1.-ქუთ.,1914.-გვ.1. 8.ლეჟავა გ. და სხვ. სახალხო ჯანმრთელობის დაცვა საბჭოთა საქართველოში.-თბ.,1984.-გვ.161. 9.ნოღაიდელი ა. პროფესორი ნინო ციციშვილი.-თბ.,1968.-გვ.10,26. 10.წულაძე ე. ორი ქიმიკოსი.-თბ.,1957.-გვ.9,151-52,206. 11.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 80 წლისაა. ფოტომატიანე 1922-2002.-თბ .,2002.გვ.3,10. 12.რამაზ სურმანიძე 1964-2008: (ბიობიბლიოგრაფია "რუსეთ-საქართველოს მეგობრული ურთიერთობანი).-ბათ.,2009.-გვ.74. 13.სურმანიძე რ. მელიქიშვილები.-თბ.,2003.-გვ.51. 14.ტაძარი.-თბ.,2000.-გვ.170. 15.საითიძე გ. თბილისის უნივერსიტეტის რექტორები.-თბ.,2002.გვ.11. 16.უნივერსიტეტი.-თბ.,2008.-გვ.44. 17.ქართველი მეცნიერები.-თბ.,1951.-გვ.116. 18.შარაძე გ. აკაკი წერეთელი, 1840-1915.–ტ.3: აკაკის იუბილე.-თბ.,2006.-გვ.320. 19.შაშიკაშვილი ნ. სახალხო ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაცია საბჭოთა საქართველოში (1921-1932).-თბ.,1959.-გვ.62. 20.შუბითიძე ვ. ყველა დროის 100 უდიდესი ქართველი.-თბ.,2008.-გვ.348.-თბ.,2011.-გვ.266. 21.Братство: История и современность (Альбом).-Тб.,1983. 22.Гвердцители И. Петр Григоревич Меликишвили.-Тб.,1975.-вкл.,л. 23.Академия наук СССР и развитие грузинской науки 1724-1974.-Тб.,1974. 24.Цицишвили Н., Старосельский П. П. Г. Меликишвили.-Тб.,1955.-с.1-12,14-16,18-24. 25.ჩვენი სკოლა.-თბ.,2010.-გვ.58. 26.100 ქართველი უცხოეთში.-თბ.,2011.-გვ.202. 27.დიდნი საქმენი.-[თბ.,2011].-გვ.531. 28.კობაძე ბ. ექვთიმე თაყაიშვილი 150.-თბ.,2013.-გვ.106,179. 29.ცინცაძე გ. და სხვ. შალვა ცინცაძე: გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი.-თბ.,2015.-გვ.17. 30.პირველი ლექცია: [კრებული].-თბ.,2015.-გვ.60,63(პეტრე მელიქიშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვის ხელნაწერის ფრაგმენტი). 31.საქართველოს განათლების მატიანე.-თბ.,2015.-გვ.436. 32.საქართველოს პირველი რესპუბლიკა=THE FIRST REPUBLIC OF GEORGIA: საქართველოს ეროვნული არქივის მასალები [ალბომი].-[თბ.,2015].-გვ.104. 33.სურათები ივანე ჯავახიშვილის საოჯახო ალბომიდან.-თბ.,2015.-გვ.146(სურ.A). 34.პირველი ლექცია: [კრებული].-თბ.,2017.-გვ.78(ახლავს ტექსტი),გვ.81(პ. მელიქიშვილის ხელნაწერი). 35.ჭუმბურიძე დ. აკაკი ჩხენკელი: სახელმწიფო მოღვაწე, დიპლომატი, მამულიშვილი.-თბ.,2018.-გვ.734. 36.გაიპარაშვილი ზ. საუკუნის ნიშანსვეტი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი შენობა.-თბ.,2011.-გვ.126.
ჩხენკელი აკაკი ივანეს ძე (1874-1959 წწ. დამოუკიდებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი 1918-21 წწ.; რუსეთის IV სათათბიროს (დუმა) დეპუტატი (1912 წ.); სოციალ-დემოკრატი; ემიგრანტი) 1.არტანუჯი.-1994.-N 2-3.-გვ.56. 2.შარაძე გ. მემედ აბაშიძე 1873-1937.-თბ.-ბათ.,1995.-გვ.120. 3.გაიპარაშვილი ზ. საუკუნის ნიშანსვეტი.-თბ.,2007.-გვ.109. 4.დაუშვილი რ. ქართული ემიგრაცია 1921-1939 წლებში.-თბ.,2007.-გვ.64. 5.კუპატაძე ბ. საქართველო და რუსეთის IV სახელმწიფო სათათბირო (1912).-თბ.,1997.-გვ.94. 6.ჟამი ხსნისა.-წიგნ.10: ფსევდოდამოუკიდებლობის შუქ-ჩრდილები.-თბ.,2009.-გვ.97. 7.სიორიძე მ. ბათუმის საბაჟო 125.-ბათ.,2003.-გვ.149. 8.ღვთისკაცი.-თბ.,2007.-გვ.162. 9.შარაძე გ. ისტორიული რელიკვიების დაბრუნება.-თბ.,2001.-გვ.45. 9.შარაძე გ. ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია.-თბ.,2000.-გვ.172,295,625.-ტ.II.-თბ.,2001.-გვ.143.-ტ.IV.-თბ.,2003.-გვ.186,195,202-204,218. 10.შარაძე რ. ხარიტონ შავიშვილი-შვეიცარიელი ქართველი მწერალი და მოაზროვნე: ცხოვრება, მოღვაწეობა, შემოქმედება.-თბ.,2004.-გვ.27,57. 11.დიდნი საქმენი.-[თბ.,2011].-გვ.515. 12.26 mai 1918 - 26 mai 2008, 90-e anniversaire de la premiere Republique democratique ge Georgie.-[Tb.,2008].-p.19,26. 13.მარშანია ნ. ქედუხრელი რაინდი.-თბ.,2012.-გვ.61,301. 14.კობაძე ბ. ექვთიმე თაყაიშვილი 150.-თბ.,2013.-გვ.217. 15.Маршания Н. Непреклонный рыцарь.-Тб.,2014.-с.53. 16.ქართული მემარცხენეობის ქრესტომათია.-ტ. 1.-თბ.,2015.-გვ.46. 17.პირველი ლექცია: [კრებული].-თბ.,2015.-გვ.56. 18.ხვადაგიანი ირ. საქართველოს დამფუძნებელთა კრება 1919.-თბ.,2016.-გვ.434(ერთვის ბიოგრაფიული მონაცემები). 19.პირველი ლექცია: [კრებული].-თბ.,2017.-გვ.74(ახლავს ტექსტი). 20.ჭუმბურიძე დ. აკაკი ჩხენკელი: სახელმწიფო მოღვაწე, დიპლომატი, მამულიშვილი.-თბ.,2018.-გარეკანზე, გვ.728(ახალგაზრდობის ფოტო),გვ.731, 738. 21.გაიპარაშვილი ზ. საუკუნის ნიშანსვეტი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი შენობა.-თბ.,2011.-გვ.125.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა