ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


ბოლო 10 განმარტება

სიტყვა განმარტება
ჭრელაშვილი იოსებ (პედაგოგი, პოეტი) 1.სტატიები და საარქივო მასალები თუშეთსა და თუშებზე : [კრებული]. ტ. 2.-თბ.,2019.-გვ.254.
იობი (ცისკარიშვილი(ცისკაროვი) იობ პავლეს ძე; მღვდელი, ზემო ალვანის სამების ეკლესიის ამგები და წინამძღვარი. ვაჟა-ფშაველას ნათლია) 1.ვაჟა, 1861-1915 = Vazha-Pshavela, 1861-1915.-თბ., 2016.-გვ.18(მეუღლესთან ერთად). 2.სტატიები და საარქივო მასალები თუშეთსა და თუშებზე : [კრებული]. ტ. 2.-თბ.,2019.-გვ.182(მეუღლესთან ერთად, ,ხატვ. ილია ჭრელაშვილი).
საცხოვრებელი სახლები: თუშური საცხოვრებელი სახლი 1.Shalvashvili Lia. Travel abjut Georgia.-Tb.,2004.-გვ.35. 2.ნადირაძე ე. ქართული ლუდი.-[თბ.,2010].-გვ.129. 3.ქართული მატერიალური კულტურის ეთნოგრაფიული ლექსიკონი.-თბ.,2011.-გვ.407. 4.Грузия=საქართველო: [Фотоальбом].-[Тб.,2014].-с.56(მწყემსის ბინა და ცხვრის სადგომი). 5.სოფლის მეურნეობა ; პური ჩვენი არსობისა.-თბ.,2016.-გვ.242-43. 6.სტატიები და საარქივო მასალები თუშეთსა და თუშებზე : [კრებული]. ტ. 2.-თბ.,2019.-გვ.202-204(ტარიელ მეოტიშვილის ნახახები და ჩანახატები).
მერაბიშვილი ინესა (დ. 1950 წ. ანგლისტი და მთარგმნელი, პროფესორი) 1.მდივნიშვილი დ. მშვენიერება ზეცით მოსული.-თბ.,2010.-გვ.148. 2.ნაკაშიძე ლ. საქართველო, დრო, ადამიანები.-თბ.,2006. 3.ბაირონი ლორდ. ლექსები.-თბ.,2013.-51. 3.მდივნიშვილი დ. პორტრეტის უკვდავება.-[თბ.,2007].-გვ.140. 4."ოქროს ფრთის" ლაურეატები ="Gold Feather" Laureates.-თბ.,2015.-გვ.70. 5.მელიქიშვილი ლ. ქალები მეცნიერებაში: ცნობარი.-თბ.,2019.-გვ.133(ახლავს ტექსტი).
მელიქიშვილი ლიანა (დ. 1943 წ. ეთნოლოგი) 1.მელიქიშვილი ლ. ქალები მეცნიერებაში: ცნობარი.-თბ.,2019.-გვ.125(ახლავს ტექსტი).
მელიქიშვილი ირინე (1943-2012 წწ. ენათმეცნიერი, ფილოლოგი აკადემოკოსი) 1.საქართველოს განათლების მატიანე.-თბ.,2015.-გვ.421. 2.მელიქიშვილი ლ. ქალები მეცნიერებაში: ცნობარი.-თბ.,2019.-გვ.119(ახლავს ტექსტი).
ნემსაძე ქეთევან (დ. 1949 წ. ექიმი, მეცნიერი) 1.მელიქიშვილი ლ. ქალები მეცნიერებაში: ცნობარი.-თბ.,2019.-გვ.113(ახლავს ტექსტი).
სადუნიშვილი თინათინ (დ. 1952 წ. ბიოლოგი) 1.მელიქიშვილი ლ. ქალები მეცნიერებაში: ცნობარი.-თბ.,2019.-გვ.107(ახლავს ტექსტი).
ხაზარაძე ნანა (1931-2019 წწ. ისტორიკოსი, აკადემიკოსი. სტუ-ს საქართველოს ისტორიისა და ქართული კულტურის ისტორიის კათედრის გამგე) 1.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორთა შემადგენლობა სტუ-ს 80 წლის იუბილეზე.-თბ.,2002.-გვ.151. 2.კავკასიურ-აღმოსავლური კრებული.-2001.-N10.-ფორზაცზე. 3.ხაზარაძე ნ. სამხრეთ კავკასია და ახლო აღმოსავლეთი.-თბ.,2005.-გვ.7. 4.ხაზარაძე ნ. ძველაღმოსავლური და ქართველოლოგიური ძიებანი.-თბ.,2001.-გვ.1. 5.მდივნიშვილი დ. მშვენიერთა სავანე.-თბ.,1999.-გვ.166. 6.საქართველოს განათლების მატიანე.-თბ.,2015.-გვ.420. 7.მელიქიშვილი ლ. ქალები მეცნიერებაში: ცნობარი.-თბ.,2019.-გვ.97(ახლავს ტექსტი).
შანიძე მზექალა აკაკის ასული (დ. 1926 წ. ენათმეცნიერი, აკადემიკოსი, საქართველოს რესპუბლიის უზენაესი საბჭოს წევრი 1990-91 წწ.) 1.საქართველოს განათლების მატიანე.-თბ.,2015.-გვ.420. 2.ამირხანაშვილი კ. საქართველოს პარლამენტის წევრები 1990-2015.-თბ.,2015.-გვ.355. 3.აკადემიკოს მზექალა შანიძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია: პროგრამა და თეზისები.-თბ.,2016.-გარეკანზე. 4.საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო და 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი : [კრებული].-თბ.,2016.-გვ.217. 5.არაბული ავ. აკადემიკოსი მზექალა შანიძე.-თბ.,2016.-გარეკანზე; გვ.25-38. 6.თავისუფლების დღიურები.-პრაღა-თბილისი,2018.-გვ.213. 7.მელიქიშვილი ლ. ქალები მეცნიერებაში: ცნობარი.-თბ.,2019.-გვ.91(ახლავს ტექსტი).
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა