ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


ბოლო 10 განმარტება

სიტყვა განმარტება
მუსა ქიაზიმ ყარაბექირ (1882-1948 წწ. თურქი სამხედრო და სახელმწიფო მოღვაწე. ბალკანეთის, პირველი მსოფლიო ომისა და თურქეთის დამოუკიდებლობის ომის მონაწილე) 1.ჯანელიძე ო. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, 1918-1921.-თბ.,2018.-გვ.61. 2.Janelidze, O. The Democratic Republic of Georgia, 1918-1921.-Tbilisi,2018.-p.61.
ყარაბექირ ქიაზი (თურქი სამხედრო და პოლიტიკური მოღვაწე) [იხ.: მუსა ქიაზიმ ყარაბექირ]
ქიაზიმ ყარაბექირ (თურქი სამხედრო და პოლიტიკური მოღვაწე) [იხ.: მუსა ქიაზიმ ყარაბექირ]
ათათურქი ქემალ (გენერალი. თურქეთის რეპუბლიკის დამაარსებელი და პირველი პრეზიდენტი) [იხ.: მუსტაფა ქემალ ათათურქი]
მუსტაფა ქემალ ათათურქი (1881-1938 წწ. გენერალი და რევოლუციონერი სახელმწიფო მოღვაწე. თურქეთის რესპუბლიკის დამაარსებელი და პირველი პრეზიდენტი) 1.ჯანელიძე ო. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, 1918-1921.-თბ.,2018.-გვ.61. 2.Janelidze, O. The Democratic Republic of Georgia, 1918-1921.-Tbilisi,2018.-p.61.
ქემალი მუსტაფა (ქემალ ათათურქი; გენერალი) [იხ.: მუსტაფა ქემალ ათათურქი]
ხეობები, კანიონები: ლორეს ხეობა (ძირძველი ქართული მხარე. ამჟამად სომხეთის ტერიტორია) 1.ჯანელიძე ო. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, 1918-1921.-თბ.,2018.-გვ.59. 2.Janelidze, O. The Democratic Republic of Georgia, 1918-1921.-Tbilisi,2018.-p.59.
მდივანი სიმონ გურგენის ძე (1876-1937 წწ. დამფუძნებელთა კრების პრეზიდიუმის წევრი, საქართველოს მთავრობის პირველი ელჩი სომხეთში(1919-20), თურქეთში 1921 წ., ბათუმის სათათბიროს ხმოსანი, ემიგრანტი) 1.კავკასიონი.-პარიზი.-1972/73.-XVI-XVII.-გვ.163. 2.ნიშნიანიძე რ. საქართველო სამამს აქეთ... და სამანს იქით...-წიგნ.I.-თბ.,2005.-გვ.111. 3.შარაძე გ. აკაკი წერეთელი, 1840-1915.-ტ.3: აკაკის იუბილე.-თბ.,2006.-გვ.96. 4.შარაძე გ. ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია.-ტ.II.-თბ.,2001.-გვ.355.-ტ.IV.-თბ.,2003.-გვ.52,284.-ტ.V.-თბ.,2004.-გვ.361-62. 5.შარაძე გ. ისტორიული რელიკვიების დაბრუნება.-თბ.,2001.-გვ.62. 6.შარაძე გ. მემედ აბაშიძე: 1873-1937.-თბ.-ბათუმი,1995.-გვ.50. 7.სურმანიძე რ. ივანე მესხი (ქალაქის მდივანი).-თბ.,2013.-გვ.131. 8.საქართველოს პირველი რესპუბლიკა=THE FIRST REPUBLIC OF GEORGIA: საქართველოს ეროვნული არქივის მასალები [ალბომი].-[თბ.,2015].-გვ.24(პრეზიდიუმის წევრებთან ერთად). 9.კობაძე ბ. ექვთიმე თაყაიშვილი 150.-თბ.,2013.-გვ.113. 10.მორჩილაძე ა. ქართული რვეულები: XIX საუკუნის სურათები.-თბ.,2013.-ჩ.,ფ. გვ.256. 11.დიდი ექვთიმე.-თბ.,2014.-გვ.450. 12.საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი 150: [ექვთიმე თაყაიშვილი].-თბ.,2015.-გვ.64-65,137. 13.ხვადაგიანი ირ. საქართველოს დამფუძნებელთა კრება 1919.-თბ.,2016.-გვ.302(ერთვის ბიოგრაფიული მონაცემები). 14.ჯანელიძე ო. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, 1918-1921.-თბ.,2018.-გვ.59. 15.Janelidze, O. The Democratic Republic of Georgia, 1918-1921.-Tbilisi,2018.-p.59.
თუმანიანი ოვანეს/ჰოვანეს (1869-1923 წწ. სომეხი მწერალი და საზ. მოღვაწე) [საცხოვრებელი სახლი თბილისში იხ.: საცხოვრებელი სახლები] 1.დავით კლდიაშვილი 150.-თბ.,2012.-გვ.369. 2.ნიკოლოზ ბარათაშვილი: ფოტოალბომი.–თბ.,1968. 3.100 ღირსსახსოვარი სახელი.-თბ.,2014.-გვ.128. 4.Головин Вл. Завлекают в Сололаки стертые пороги...: Литературные страницы старого раиона.-Тб.,2014.-с.69,71(ოჯახის წევრებთან ერთად),72(მეუღლესთან ერთად),75(სამხედრო კორესპონდენტ სერგეი გოროდეცკისთან ერთად). 5.ტაბიძე ნ. ცისარტყელა განთიადისას: ტიციანი და მისი მეგორები: [მოგონებები].-თბ.,2016.-გვ.93. 6.კობაძე ბ. ნიკოლოზ ბარათაშვილი 200.-თბ.,2017.-გვ.630. 7.ჯანელიძე ო. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, 1918-1921.-თბ.,2018.-გვ.59. 8.Janelidze, O. The Democratic Republic of Georgia, 1918-1921.-Tbilisi,2018.-p.59.
ხატისიანი ალექსანდრ (სომხეთის პრემიერ-მინისტრი 1919-1920 წწ.) 1.ჯანელიძე ო. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, 1918-1921.-თბ.,2018.-გვ.59. 2.Janelidze, O. The Democratic Republic of Georgia, 1918-1921.-Tbilisi,2018.-p.59.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა