ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


ბოლო 10 განმარტება

სიტყვა განმარტება
ზიჩი მიხაი ალექსანდრეს ძე (1827-1906 წწ., უნგრელი მხატვარი -ფერწერა, გრაფიკა) [ქანდაკება იხ.: ქანდაკებები; ვეფხისტყაოსნის ილუსტრაციები იხ.: ვეფხისტყაოსანი: ილუსტრაციები; მიხაი...] 1.Кесснер Д. Люди из прошлого.-Канада; гюВиктория,2009.-с.61. 2.ფიფია ბ. დიდი ადამიანები საქართველოში: არგონავტებიდან მარადონამდე.-თბ.,2011.-გვ.220. 3.ქართული დროშა.-2002.-N 2.-გვ.15. 4.ქუთათელაძე ბ. თბილისის ქანდაკება - პოეზია ქვაში.-თბ.,2002.-გვ.230. 5.შარაძე გ. მასალები ბელა ვიკარის არქივიდან.-თბ.,1981.-გვ.9. 6.სახალხო გაზეთი (სურათებიანი დამატება).-1912.-25 აპრ.-გვ.1. 7.ჩაჩანიძე ვ. ვეფხისტყაოსანი მსოფლიოს ხალხთა ენებზე.-თბ.,1980.-გვ.181. 8.შეწყვეტრილი სიცოცხლე: ივანე მაჩაბელი.-თბ.,2004.-გვ.204. 9.არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში.-თბ.,2012.-გვ.238. 10.100 ღირსსახსოვარი სახელი.-თბ.,2014.-გვ.118. 11.ჭედია გრ. აფხაზი თავადების სამეგრელოში დასახლება და მოღვაწეობა (ანჩაბაძეები).-თბ.,2015.-გვ.105.
ვეფხისტყაოსანი: ილუსტრაციები; მიხაი ზიჩის მხატვრობა 1.ფიფია ბ. დიდი ადამიანები საქართველოში: არგონავტებიდან მარადონამდე.-თბ.,2011.-გვ.224-232. 2.ლიტერატურული საქართველო.-1937.-სურათ. დამატ.-გვ.2. 3.საბჭოთა ხელოვნება.-1937.-N 6.-გვ.19,23,52,70-71. 4.კომუნისტი.-1937.-14დეკ.-N 285.-გვ.4.-23დეკემბ.-N 293.-გვ.3. 5.მდივნიშვილი დ. მცნება "არა კაც კლა" "ვეფხისტყაოსანში".-თბ.,2014.-გვ.12. 6.გიორგი ერისთავი და ქართული პროფესიული თეატრი (1850-1921).-თბ.,2013.-გვ.34("შოთა რუსთაველი ვეფხისტყაოსანს მიართმევს თამარ მეფეს" ზიჩის ნახატის მიხედვით შექმნილი ლითოგრაფია, ავტ. ბრეზე). 7.100 ღირსსახსოვარი სახელი.-თბ.,2014.-გვ.121. 8.Rustaveli Shota. The Knight in the Panther Skin: New translation by Lyn Coffin.-Tb.,2015.-258 p. 9.ჭედია გრ. აფხაზი თავადების სამეგრელოში დასახლება და მოღვაწეობა (ანჩაბაძეები).-თბ.,2015.-გვ.107-112. 10.მეტრეველი რ. შვიდ სამეფოდ განწესებული : ნარკვევი რუსთველის ეპოქის საქართველოს ისტორიიდან.-თბ.,2016.-გვ.216(შოთა რუსთაველი მიართმევს "ვეფხისტყაოსანს" თამარ მეფეს). 11.საქართველოს თავადაზნაურობა.-ტ.III.-თბ.,2017.-გვ.28. 12.Rustaveli Shota. The man in the panther's skin.-Tb.,2018.-148 p. 13.რუსთაველი შოთა. ვეფხისტყაოსანი.-თბ.,1941. 14.Rustaveli, Shota. The man in the panther's skin/A condensed proze retelling by Avtandil Arabuli.-Tb.,2018. 15.Руставели, Шота, Витязь в тигровой шкуре.-Тб.,2018.-144с. 16.Rustaweli Schota. Der Mann im Pantherfell: AltgeorgischesEpos.-[Tb.,2019].-ჩართული ფურცლები. 17.Roustavéli Chota. Le preux a la peau de tigre.-[Tb.,2019].-ჩართული ფურცლები. 18.Rust'hveli, Shot'ha. The knight in the tiger skin = ვეფხისტყაოსანი.-[Tb.,2019].-ჩართული ფურცლები.
რუსთაველი შოთა (პოეტი) [ქანდაკება იხ.: ქანდაკებები] 1.საქართველოს დიდება (ღვთიური სიბრძნის მართლმადიდებლური ენციკლოპედია. ეკლესიის ქართველ მამათა გამონათქამები).-თბ.,2009.-ჩ.,ფ. 2.შუბითიძე ვ. ყველა დროის 100 უდიდესი ქართველი.-თბ.,2008.-გვ.6.-თბ.,2011.-გვ.5. 3.აბაშიძე ი. ფიქრები პალესტინაზე.-თბ.,1989.-გვ.32. 4.მერაბ ბერძენიშვილი: ქანდაკება, ფერწერა, გრაფიკა: [ფოტოალბომი].-თბ.,1988.-გვ.33,37-39,87-88,157. 5.გოგლა.-თელავი,1999. 6.არტანუჯი.-2003.-N 11: გრიგოლ ფერაძე.-გვ.17. 7.დუდუჩავა მ. იაკობ ნიკოლაძე.-თბ.,1953. 8.თამარაშვილი მ. ქართული ეკლესია დასაბამიდან დღემდე.-თბ.,1995.-გვ.107. 9.თეატრი.-1985.-N 1.-გვ.2. 10.ილია ჭავჭავაძე: პორტრეტები და ილუსტრაციები.-თბ.,1959.-გვ.79. 11.იუსტინსკაია ჰ. პოლონელი მხატვრები საქართველოში.-თბ.,2006.-გვ.28. 12.კალანდია გ. გაძარცული საგანძური.-თბ.,2006.-გვ.112. 13.ნათელი ქრისტესი საქართველო.-წიგნ.1.-თბ.,2003.-გვ.734,741. 14.კლარჯი გ. წმინდა საქართველოს ჟამთააღწერა: სახელმძღ.-თბ.,2001.-გვ.159. 15.კუჭუყხიძე ალ. საქართველო სამყაროს ნაკრძალად უნდა გამოცხადდეს.-თბ.,2009.-გვ.42. 16.მეტრეველი რ. დავით აღმაშენებელი. თამარ მეფე.-თბ.,2002.-გვ.592. 17.მეტრეველი მ. სიცოცხლე გრძელდება: [ალბომი].-თბ.,1983.-გვ.95. 18.მოგითხრობთ "ვეფხისტყაოსნის" შესახებ.-თბ.,2009.-გვ.6,13,14,15,18,24,27,43,111,292-296. 19.რუსთაველი შოთა "ვეფხისტყაოსანი".-ტფ.,1903.-თბ.,1920.-თბ.,1986.-თბ.,1951.-თბ.,1937.-ბათ.,1899.-ტფ.,1887. 20.რუსთაველი შოთა აფორიზმები და შეგონებანი.-თბ.,1979. 21."სახალხო გაზეთი" (სურ. დამატ.).-1912.-11 მარტი.-N 96.-გვ.1. 22.სიგუა ს. მარტვილი და ალმდარი.-თბ.,2001.-გვ.111. 22.ტაძარი.-თბ.,2000.-გვ.56. 23.ქართველ მწერალთა ბიოგრაფიები.-თბ.,2004.-გვ.16-18. 24.ქართული სიტყვა-კაზმული მწერლობის ანთოლოგია, I.-თბ.,ქუთ.,[წ.არ]. 25.ქუთათელაძე ბ. თბილისის ქანდაკება-პოეზია ქვაში.-თბ.,2002.-გვ.20,189,258. 26.შარაძე გ.ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია.-თბ.,2005.-ტ.VI.-გვ.435. 27.ჩაჩანიძე ვ. ,ვეფხისტყაოსანი მსოფლიოს ხალხთა ენებზე.-თბ.,1980.-გვ.167,182,184,188,190. 28.ხაჭაპურიძე გ. საქართველო-აღთქმული ქვეყანაა და კაცობრიობის ცივილიზაციის აკვანი!.-თბ.,2008.-გვ.25. 29.ჯანელიძე დ. რუსთაველი და სახიობა.-თბ.,1967. 30.ჯაფარიძე ლ. მოგონებები და ჩანაწერები.-თბ.,2004.-გვ.105. 31.Барамидзе А. Грузинская литература.-Тб.,1968. 32.Барамидзе А. История грузинский литературы: Краткий очерк.-М.,1952.-с.33. 33.Ватеишвили Д. Грузия и европейские страны.-М.,2003.-кн.1:Грузия и Западная Европа XIII-XVII века: В 2 кн.,т.1.-вкл.,л. 34.Весъ Кавказ.-Тфл.,1903.-илл.№37. 35.Все о Грузии: Сборник предназначен для лиц...Тб.,(Б.Г.).-вкл.,л. 36.Кинвари Р. В барсовой коже.-СПб.,1901. 37.Памятники эпохи Руставели.-М.,1908.-с.1. 38.Руставели Шота Афоризмы и высказывания.-Тб.,1979. 39.Руставели Шота Витязь в тигровой шкуре.-Тб.,1949.-Тб.,1962.-М.,1980.-Тфл.,1885.-М.,1917.-с.10. 40.Руставели Шота Носящий барсову шкуру.-Париж.-1933.-с.XVIII. 41.Histoure de Georgie.-Paris-Tf.-1900. 42.შენგელია კ. საქართველოს ისტორია.-თბ.,2010.-ჩ.,ფ. 43.დიდნი საქმენი.-[თბ.,2011].-გვ.206. 44.GRUZINSCY SWIECI.-Warszawa,2005.-გვ.115. 45.ლიტერატურული საქართველო.-1937.-სურ. დამატ.-თავფ.,გვ.2,3,4. 46.საბჭოთა ხელოვნება.-1937.-N 6.-გარე ყდა, თავფ.,გვ.13,27,51,59. 47.ლიტერატურული საქართველო.-1937.-30იანვ.-N2.-გვ.3.-20ივლ.-N17.-გვ.1.-24აგვ.-N19.-გვ.1.-20სექტ.-N21.-გვ.1.-30სექტ.-N22.-გვ.1.-10ოქტ.-N23.-გვ.1.-30დეკ.-N33.-გვ.1. 48.კომუნისტი.-1937.-6მაისი.-N102.-გვ.3.-6ოქტ.-N229.-გვ.3.-24ნოემბ.-N268.-გვ.4.-28ნოემბ.-N271.-გვ.4.-21დეკემბ.-N291.-გვ.3.-24დეკემბ.-N294.-გვ.3.-26დეკემბ.-N295.-გვ.3. 49.ხარაძე კ. ტიმოთე გაბაშვილის გეოგრაფიულ-კარტოგრაფიული მემკვიდრეობა.-თბ.,2012.-გვ.36(ფრესკა იერუსალიმის ჯვრის მონასტრიდან). 50.Metreveli R. THE GOLDEN AGE.-Tb.,2010.-p.201(მინიატურა, მხატვ. მამუკა თავაქარაშვილი 1646 წ.). 51.კობაძე ბ. ექვთიმე თაყაიშვილი 150.-თბ.,2013.-გვ.326. 52.საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საგანძურიდან.-თბ.,2012.-გვ.93(მინიატურა "ვეფხისტყაოსნის" ხელნაწერიდან, XV-XVII სს.). 53.მდივნიშვილი დ. მცნება "არა კაც კლა" "ვეფხისტყაოსანში".-თბ.,2014.-გვ.4(მხატვ. ალ. როინიშვილი),გვ.58(მხატვ. ი. თოიძე),გვ.60(მხატვ. ფლიერი, ფრანგი მხატვარი),გვ.61(მხატვ. ს. ქობულაძე),გვ.(მხატვ. თ. აბაკელია),გვ.63(მხატვ. გიორგი ერისთავი),გვ.64(მხატვ. ზ. გოგოლაშვილი),გვ.65(მხატვ. ს. მაისაშვილი),გვ.66(მხატვ. რ. სტურუა), გვ.67(მხატვ. ალ. ვეფხვაძე),გვ.68(იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის ფრესკა, გადმოხატული გ. ჩუბინაშვილის მიერ),გვ.69(მხატვ. ე. ბაღდავაძე-არსენიშვილი). 54.ზურაბ ხაბაძე: ფერწერა, გრაფიკა.-თბ.,2013.-გვ.53,248(პორტრეტები, მხატვ. ზ. ხაბაძე). 55.შეხვედრა ფიროსმანთან V:(ნიკო ფიროსმანაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო გამოფენა და საუბრები "ფიროსმანის მაგიდასთან.-თბ.,2014.-გვ.22(მხატვ. ნ. ფიროსმანი). 56.კატალოგი ძველი ტფილისი. სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან MARGINALIA.-თბ.,2014-2015.-გვ. 10,26,30,36,44(პორტრეტები, მხატვ.კარაპეტ გრიგორიანცი). 57.ვათეიშვილი ჯ. საქართველო და ევროპის ქვეყნები: XIII-XIX სს. ურთიერთობათა ისტორიის ნარკვევები: 7 ტომად.-ტ.1: საქართველო და დასავლეთ ევროპა XIII-XVII სს.-თბ.,2014.-გვ.139(პორტრეტი და ფრესკა). 58.შარაძე გ. აკაკი წერეთელი, 1840-1915.-ტ.4: აკაკის საიუბილეო მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში 1912 წელს.-თბ.,2006.-გვ.121(მხატვრები: ვლადიმერ და გრიგოლ ჯაფარიძეები). 59.GEORGIANS IN THE HOLY LAND.-London,2014.-p.48,51(იერუსალიმის ჯრის მონასტრის ფრესკა). 60.ხელოვნების სასახლე: საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი.-თბ.,2015.-გვ.25(პეტრე ოცხელის ფერწერული ტილო). 60.საქართველოს განათლების მატიანე.-თბ.,2015.-გვ.395(ფერწერული ტილო),გვ.396(ფრესკა). 61.ინგოროყვა პ. რუსთველოლოგიური თხზულებანი.-ტ.1: რუსთველიანა.-თბ.,2016.-ჩ.,ფ;გვ.342. 62.კობაძე ბ. ლადო გუდიაშვილი 120.-თბ.,2016.-გვ.197(ლ. გუდიაშვილის ნახატი). 63.ქართული ლიტერატურა: ისტორია საერთაშორისო ლიტერატურული პროცესების ჭრილში.-წიგნ.1.-თბ., 2016.-ჩ.,ფ.(იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის ფრესკა). 63.ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა : ისტორია, თანამედროვეობა.-თბ.,2016.-გვ.183(ფრესკა). 64.სამხარაძე ზ. ზურაბ სამხარაძე: ფერწერა, გრაფიკა.-თბ.,2016.-გვ.187(გრაფიკული პორტრეტი, მხატვ. ზ. სამხარაძე). 65.ევრაზიის გზაჯვარედინზე = At crossroads of Eurasia.-[თბ., 2011].-გვ.124(შოთა რუსთაველის გამოსახულება წმ. მაქსიმე აღმსარებელსა და წმ. იოანე დამასკელს შორის; იერუსალიმის ჯვრის მონასტერი),გვ.206(იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის ფრესკა). 66.გაჩეჩილაძე მ. უცნობი სერგო ქობულაძე,1909-1978 : [ალბომი-კატალოგი] = Unknown Sergo Kobuladze, 1909-1978 : [album-catalogue].-წ.1.-თბ.,2016.-გვ.156-169(მხატვარ სერგო ქობულაძის მიერ შექმნილი პორტრეტები და ესკიზები). 67.მეტრეველი რ. შვიდ სამეფოდ განწესებული : ნარკვევი რუსთველის ეპოქის საქართველოს ისტორიიდან.-თბ.,2016.-გვ.228(XVII ს-ის მინიატურა),438(იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის ფრესკა). 68.კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.-თბ.,2017.-გვ.20(თავაქარაშვილისეული "ვეფხისტყაოსნის" მინიატურა). 69.ჭუმბურიძე ზ. ქართული ენა დამწერლობა ხელნაწერები.-თბ.,2017.-გვ.231(ქვაბისხევის ეკლესიის ფრესკა). 70.ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმი.-თბ.,2017.-გვ.24(მხატვ.: ფიროსმანი, 1913-14(?) წწ),გვ.28(მხატვ.: ფიროსმანი, 1916-18 წწ. ). 71.საქართველოს თავადაზნაურობა.-ტ.III.-თბ.,2017.-ფორზაცის 1-ლი გვერდი(იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის ფრესკა),გვ.17(მხატვ.: ს. ქობულაძე),გვ.22(მხატვ.: მამუკა თავაქარაშვილი),გვ.26(მხატვ. ნიკო ფიროსმანი). 72.ღამბაშიძე გ. საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის ფურცლები.-თბ.,2015.-გვ.176(სურ.N 291 -იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის ფრესკა, N 292 -ნაქარგი, ავტ: ა. ღამბაშიძე). 73.შენგელია კ. საქართველოს ისტორია: უძველესი დროიდან თანამედროვეობის ჩათვლით.-თბ.,2016.-ჩ.,ფ(იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის ფრესკა). 74.Shengelia K. HISTORY OF GEORGIA: RTOM THE ANCIENT THROUGH THE MODERN TIMES.-Tb.,2016.-ჩ.,ფ(იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის ფრესკა). 75.1918-1920 წლების ქართული ხელოვნება :[კრებული].-თბ.,2018.-გვ.63(მხატვ. შ. მამალაძე). 76.რუსთაველი შოთა. ვეფხისტყაოსანი.-თბ.,2009.-ფორზაცზე(მხატვ. ლევან სილაგაძე). 77.ფიროსმანი = Pirosmani : ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმი მირზაანში.-თბ.,2018.-გვ.56,58(ფიროსმანის ნახატები). 78.იმედაშვილი კ. შოთა რუსთაველი ვეფხისტყაოსანი = Шота Руставели Витязь в тигровой шкуре = Shota Rustaveli The man in the panther's skin : [ალბომი].-[ად.ა., წ.ა.].-გვ.28(მინიატურა თეკლესეული ხელნაწერიდან). 79საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა პარიზის 1900 წლის მსოფლიო გამოფენაზე და 118 წლის შემდეგ.-თბ.,2018.-გვ.100. 80.Le Patrimoine Culturel de Géorgie à I'Exposition Universelle de Paris, en 1900 et 118 ans après.-Tb.,2018.-p.94. 81.Cultural Heritage of Georgia at the Paris World Exhibition 1900 and after 118 years.-Tb.,2018.-p.89. 82.მაისურაძე-ვახანია, ციალა.(შემდგენელი). დავჯე, რუსთველმან გავლექსე... : [აფორიზმები, მოკლე ნაწყვეტების თარგმანები ინგლისურ და რუსულ ენებზე].-თბ.,2019.-გარეკანზე (მხატვარ არსენ ფოჩხუას მიერ ბზაში შესრულებული პორტრეტი), ფორზაცზე (მხატვ.: სევერიან მაისაშვილი). 83.Шенгелия, К. История Грузии : [С древнейших времен до наших дней : Учебник].-Тб.,2018.-ჩართ. ფურცლები.-(უერუსალიმის ჯვრის მონასტრის ფრესკა). 84.ნონეშვილი ალ. ქართული კულტურა უცხოეთში : 100 მოღვაწე და ძეგლი.-თბ.,2017.-გვ.68(ფრესკა),70(ბარელიეფი იერუსალიმში). 85.Нонешвили, Ал. Грузинская культура за рубежом : 100 деятелей и памятников.-Тб.,2017.-с.68(ფრესკა), 70(ბარელიეფი იერუსალიმში). 85.თავისუფლება, სამართლიანობა და დემოკრატია ქართულ აზროვნებაში : [კრებული].-თბ.,2019.-გვ.11. 86.კალანდია გ. ვეფხვაძეები : მხატვართა ოთხი თაობა = The Vepkhvadzes : Four generations of artists : [კატალოგი].-თბ.,2019.-გვ.6-7(ფერწერული პორტრეტები; მხატვ.: ივ. ვეფხვაძე). 87.Rust'hveli, Shot'ha. The knight in the tiger skin = ვეფხისტყაოსანი.-[Tb.,2019].-ჩართული ფურცლები-(მხატვ. მიხაი ზიჩი). 88.Rustaweli Schota. Der Mann im Pantherfell: AltgeorgischesEpos.-[Tb.,2019].-ჩართული ფურცლები-(მხატვ. მიხაი ზიჩი). 89.Roustavéli Chota. Le preux a la peau de tigre.-[Tb.,2019].-ჩართული ფურცლები -(ი. ნიკოლაძის მიერ შესრულებული გორელიეფი).
წიგნის გაფორმება - ქართული ნაბეჭდი წიგნების გაფორმება (ყდები, თავსართები, ბოლოსართები, ტიტულები, კონტრტიტულები, ავანტიტულები, შმუცტიტულები, ილუსტრაციები, შრიფტები და სხვ) 1.ქართული წიგნის ხელოვნება=GEORGIAN BOOK ART: წიგნ.I: წიგნის გაფორმება სატიტულო შრიფტები 1888-2008=BOOK DESING TITLE TYPES 1888-2008.-თბ.,2013.-117 გვ. 2.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 2, წიგნის გაფორმება, კონსტრუირება. სატიტულო შრიფტი XX საუკუნე.-თბ.,2013.-132 გვ. 3.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3: ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-168 გვ. 4.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება XX-XXI = Georgian Book Art XX-XXI : [ალბომი].-Warszawa, 2018.-220 გვ.
აბაშიძე-შენგელია ლორეტა (დ. 1942 წ. მხატვარი- ფერწერა, გრაფიკა, ილუსტრაცია) 1.აბაშიძე-შენგელია ლორეტა.-თბ.,2014.-ფორზ;გვ.66,154,198. 2.ქართული წიგნის ხელოვნება=GEORGIAN BOOK ART: წიგნის გაფორმება სატიტულო შრიფტები 1888-2008=BOOK DESING TITLE TYPES 1888-2008.-წიგნ.I.-თბ.,2013.-გვ.103. 3.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.116. 4.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება XX-XXI = Georgian Book Art XX-XXI : [ალბომი].-Warszawa, 2018.-გვ.162.
ტიპოგრაფიკა - მხატვრების ნამუშევრები იხ.: გვარების მიხედვით
აბაშიძე-შენგელია ლორეტა (დ. 1942 წ. მხატვრის ნამუშევრები: ფერწერა, გრაფიკა, ილუსტრაცია) [მხატვრის მიერ შესრულებული ვეფხისტრაოსნის ილუსტრაციები იხ.: ვეფხისტყაოსანი: ილუსტრაციები; ლორეტა...] 1.აბაშიძე-შენგელია ლორეტა.-თბ.,2014.-გვ.8-249. 2.ქართული წიგნის ხელოვნება=GEORGIAN BOOK ART: წიგნის გაფორმება სატიტულო შრიფტები 1888-2008=BOOK DESING TITLE TYPES 1888-2008.-წიგნ.I.-თბ.,2013.-გვ.103-105(გაფორმებული წიგნების ნიმუშები). 3.მოგითხრობთ "ვეფხისტყაოსნის" შესახებ.-თბ.,2009.-გვ.53. 4.ომეგა.-2003.-N 11(49).-გვ.12-9. 5.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.116-117(ილუსტრაციები: შექსპირის "რიჩარდ III", ძმები გრიმების "ეშმაკის სამი ოქროს ბეწვი" და "რკინის ყუთი"; ო. იოსელიანის მოთხრობებისათვის). 6.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება XX-XXI = Georgian Book Art XX-XXI : [ალბომი].-Warszawa, 2018.-გვ.162-165(ილუსტრაციები: შექსპირის "რიჩარდ III", ძმები გრიმების "ეშმაკის სამი ოქროს ბეწვი" და "რკინის ყუთი"; ო. იოსელიანის მოთხრობებისათვის).
ფაჩულია კარლო (დ. 1942 წ. მხატვრის ნამუშევრები) 1.ქართული წიგნის ხელოვნება=GEORGIAN BOOK ART: წიგნის გაფორმება სატიტულო შრიფტები 1888-2008=BOOK DESING TITLE TYPES 1888-2008.-წიგნ.I.-თბ.,2013.-გვ.102(გაფორმებული წიგნების ნიმუშები). 2.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.118-119(ილუსტრაციები: ნ. ლორთიფანიძის "სოფლის აშიკი", ალ. ყაზბეგის "ხევისბერი გოჩა", ლ. იმედაშვილის "ჰალალი თბილისური ამბავი"; გ. ლეონიძის "ყივჩაღის პაემანი"). 3.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება XX-XXI = Georgian Book Art XX-XXI : [ალბომი].-Warszawa, 2018.-გვ.158-161(ყდები; ილუსტრაციები: ნ. ლორთიფანიძის "სოფლის აშიკი", ალ. ყაზბეგის "ხევისბერი გოჩა", ლ. იმედაშვილის "ჰალალი თბილისური ამბავი"; გ. ლეონიძის "ყივჩაღის პაემანი").
ფაჩულია კარლო (დ. 1942 წ. მხატვარი -ფერწერა, გრაფიკა, წიგნის გაფორმება, ილუსტრაცია) 1.ქართული წიგნის ხელოვნება=GEORGIAN BOOK ART: წიგნის გაფორმება სატიტულო შრიფტები 1888-2008=BOOK DESING TITLE TYPES 1888-2008.-წიგნ.I.-თბ.,2013.-გვ.102. 2.პრემია "საგურამოს" ლაურეატები: 2003-2017 წლები.-თბ.,2017.-გვ.81(ახლავს ტექსტი). 3.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.118. 4.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება XX-XXI = Georgian Book Art XX-XXI : [ალბომი].-Warszawa, 2018.-გვ.158.
ილუსტრაციები: ილია ჭავჭავაძის ნაწარმოებებზე შექმნილი ილუსტარციები 1.ილია ჭავჭავაძე, 1837-1907: ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება ქართულ ხელოვნებაში.-თბ.,2017.-გვ.104-107,110-115("განდეგილი"), გვ.108-109("ყვარლის მთებს" და "გაზაფხული", მხატვ. ჰ. ჰრინევსკი),გვ.116-122(ლექსი "მუშა" და პოემა "კაკო ყაჩაღი),გვ.129("გლახის ნაამბობი"),გვ.144-145,148-156(მოთხრობა "ოთარაანთ ქვრივი"),გვ.171-173("კაცია-ადაიანი?!". მხატვ. ე. ახვლედიანი),გვ.184-185("სარჩობელაზედ", მხატვ. შ. მაყაშვილი, 1952 წ.),გვ.186-187("მგზავრის წერილები", მხატვ. დ. გაბაშვილი, 1950 წ.). 2.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება, XX საუკუნე = Georgian book art, XX century. წ. 3, ილუსტრაცია = Illustration.-თბ.,2015.-გვ.16-17("კაცია- ადამიანი?!", "ხმა სამარიდან", "გლეხთა განთავისუფლების პირველი დროის სცენები", მხატვ. ჰ. ჰრინევსკი),22('მოხუცი", "ოთარაანთ ქვრივი", "სარჩობელაზედ", მხატვ. ს. ნადარეიშვილი),32-33("კაკო ყაჩაღი", მხატვ. უ. ჯაფარიძე),35("კაცია- ადამიანი?!", მხატვ. ი. გაბაშვილი),55("გლახის ნაამბობი", მხატვ. თ. ყუბანეიშვილი),73("კაცია-ადამიანი?!", მხატვ. ნ. ხინველი),92-93("კაცია-ადამიანი?!", მხატვ. დ. ნოდია),94-95("კაცია- ადამიანი?!", მხატვ. დ. ერისთავი),103("კაცია-ადამიანი?!", მხატვ. თ. მირზაშვილი),115("კაცია-ადამიანი?!", მხატვ. ლ. ზამბახიძე). 3.კიკნაძე ე. წითელი ტერორი და ქართველი მხატვრები = Red Terror and Georgian Artists.-თბ.,2019.-გვ.56-61("სარჩობელაზედ", "მგზავრის წერილები", "მუშა", "მეფე დიმიტრი თავდადებული", "ოთარაანთ ქვრივი", "განდეგილი", "რამდენიმე სურათი ანუ ეპიზოდი ყაჩაღის ცხოვრებიდან", "კაცია-ადამიანი?!" -მხატვარი ჰენრიხ ჰრინევსკი). 4.ჯიშკარიანი ნ. ქართული წიგნის ხელოვნება XX-XXI = Georgian Book Art XX-XXI : [ალბომი].-Warszawa, 2018.-გვ.13("ხმა სამარიდან", "გლეხთა განთავისუფლების პირველ-დროების სცენები -მხატვ. ჰ. ჰრინევსკი),გვ.31("მოხუცი", "ოთარაანთ ქვრივი", "სარჩობელაზედ" -მხატვ. ს. ნადარეიშვილი),გვ.67-68("კაკო ყაჩაღი" -მხატვ. უ. ჯაფარიძე), გვ.53("კაცია-ადამიანი?! -მხატვ. ი. გაბაშვილი),81("გლახის ნაამბობი" -მხატვ. თ. ყუბანეიშვილი),გვ.101("კაცია-ადამიანი?!" -მხატვ. ნ. ხინველი),118-119("კაცია-ადამიანი?!" -მხატვ. დ. ნოდია),გვ.122-123("კაცია-ადამიანი?!" -მხატვ. დ. ერისთავი), გვ.157("კაცია-ადამიანი?! -მხატვ. ლ. ზამბახიძე).
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა