ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


ბოლო 10 განმარტება

სიტყვა განმარტება
სოლომონისი: მღვიმის ეკლესია (სოფ. სოლომონისი. ტაო-კლარჯეთი) 1.თაყაიშვილი ე. თხზულებანი.-ტ.1.-თბ.,2016.-გვ.58(ეკლესიის გეგმა და განაკვეთი).
სოლომონისი: მონასტრის წმ. ნიკოლოზის სახ. მთავარი ტაძარი (XV ს. სოფ. სოლომონისი. ტაო-კლარჯეთი) [მოხატულობა იხ.: ფრესკები: სოლომონის ციხის მღვიმის ...] 1.ჟამი წყალობისა... მოგზაურობა ისტორიულ საქართველოში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ნაკვალევზე.-თბ.,2012.-გვ.262-265. 2.ტაო-კლარჯეთი: ისტორიისა და კულტურის ძეგლები: კატალოგი.-თბ.,2017.-გვ.42,106-107(ახლავს ტექსტი). 3.თაყაიშვილი ე. თხზულებანი.-ტ.1.-თბ.,2016.-გვ.57(ტაძრის გეგმა და ჭრილი).
სოლომონ ყალას გამოქვაბულები [იხ.: გამოქვაბულები, მღვიმეები: სოლომონ...]
სოლომონ ყალა/სოლომონკალა (არზრუმის მხარე, შენქაიას რ-ნი, სოფ. სოლომონისი; ტაო-კლარჯეთი) [იხ.: სოლომონისი]
სოლომონ ყალა/სოლომონკალა (არზრუმის მხარე, შენქაიას რ-ნი, სოფ. ქამხისი; ტაო-კლარჯეთი) [იხ.: კალმახი]
კალმახის ციხე: ციხის წმ. დიმიტრის სახ. ეკლესია (X ს. გუმბათიანი; არზრუმის მხარე, შენქაიას რ-ნი, სოფ. ქამხისი; ტაო-კლარჯეთი) 1.ტაო-კლარჯეთი: ისტორიისა და კულტურის ძეგლები: კატალოგი.-თბ.,2017.-გვ.84(ახლავს ტექსტი).
კალმახის ციხე (X ს. არზრუმის მხარე, შენქაიას რ-ნი, სოფ. ქამხისი; ტაო-კლარჯეთი) [კალმახის ოთხთავი იხ.: ოთხთავი] 1.ჟამი წყალობისა... მოგზაურობა ისტორიულ საქართველოში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ნაკვალევზე.-თბ.,2012.-გვ.240-241. 2.შენგელია კ. ტაო-კლარჯეთის ძეგლები.-თბ.,2008.-ტებ.II ციხეები; სურ.2. 3.ფერადი საქართველო=Colorful Georgia: ვერნერ რუდიგერის ნახატების კოლექცია.-თბ.,2014.-გვ.39(ნახატი, მხატვ. ვერნერ რუდიგერი). 4.კალანდია გ. ექვთიმე თაყაიშვილი და ტაო-კლარჯეთი.-თბ.,2017.-გვ.41(1902 წლის ფოტო).
მღვიმეები, გამოქვაბულები: სოლომონ-ყალას გამოქვაბული (ტაო-კლარჯეთი) 1.კალანდია გ. ექვთიმე თაყაიშვილი და ტაო-კლარჯეთი.-თბ.,2017.-გვ.40(1916 წლის ფოტო).
ჩამხუსი (დაახლ. VIII-IX სს-ის ტეტრაკონქის ტიპის გუმბათოვანი ეკლესია; ტაო-კლარჯეთი) 1.ბერიძე ვ. ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია.-ტ.2: ანოტაციები, ტაბულები.-თბ.,2014.-გვ.284;ტაბ.100(სურ. N 3, გეგმა). 2.თაყაიშვილი ე. თხზულებანი.-ტ.1.-თბ.,2016.-გვ.56.
კიაგმის ალტი (ექვსკონქიანი, ცენტრალურგუმბათოვანი ეკლესია. ბანას არემარე ტაო-კლარჯეთი) 1.ჟამი წყალობისა... მოგზაურობა ისტორიულ საქართველოში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ნაკვალევზე.-თბ.,2012.-გვ.260(ეკლესიის შემორჩენილი კონქი),გვ.261(გამოქვაბულის სენაკები). 2.თაყაიშვილი ე. თხზულებანი.-ტ.1.-თბ.,2016.-გვ.55(სურ.59-60 გეგმა და ჭრილი, სურ.61 ცემტრალურ-გუმბათოვანი ეკლესიის რეკონსტრუქცია, ავტ. ე. თაყაიშვილი).
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა