საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

ვერნების ეკლესია (ხულოს რ-ნი)

1.ვერნების ეკლესია //მამულაძე შ. აჭარის მატერიალური კულტურის ძეგლები.-[ად.ა.].-2000.-გვ.66-69.
მდ. სხალთისწყლის მარჯვანა ნაპირზე, სოფ. ვერნების ნანგრევების სახით შემორჩენილი XI საუკუნის დარბაზული ტიპის ეკლესიის აღწერილობა. ტექსტს დართული აქვს ეკლესიის სიტუაციური გეგმა, ჭრილის სქემატური ჩანახატი, ძეგლის ნაშთების ფოტოები.
2.მამულაძე შ. ვერნების ეკლესია //სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს არქიტექტურული ძეგლები.-ბათუმი.-1950.-გვ.48-55. რეზ. რუს. ენაზე.
ძეგლის დათარიღება 1977 წლის არქეოლოგიური გათხრების მასალების მიხედვით.
3.სახოკია თ. მოგზაურობანი.-ბათუმი.-1950.-გვ.295-296.
მოკლე ცნობები სოფ. ვერნერის ნაეკლესიარისა და აქ აღმოჩენილი წარწერიანი ქვის შესახებ.
4.სიხარულიძე ი. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტოპონიმიკა.I.-ბათუმი.-1958.-გვ.162-168 //სიხარულიძე ი. აჭარია მატერიალური კულტურის ძეგლები.-ბათუმი, 1962.-გვ.33-37.
ეკლესიის შესახებ არსებული ისტორიული და არქეოლოგიური მასალების მიმოხილვა.
ნანგრევების სახით შემორჩენილი ეკლესიის წარწერათა შესახებ.
5.მამულაძე შ. ვერნების ეკლესია //გაზ. "საბჭოთა აჭარა".-1989(19 აპრილი).-გვ.4.
6.ვერნების ეკლესია //მინდორაშვილი დ. საქართველოს არქეოლოგია 11-111. განვითარებული და გვიანდელი შუა საუკუნეები.-ბათუმი.,2015.-გვ.75.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა