საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


ბოლო 10 განმარტება

სიტყვა განმარტება
ზარდანესი (თურქეთი) ზარდანესი //თაყაიშვილი ექვ. არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და სოფელ ჩანგლში 1907 წელს.-პარიზი,1938.-გვ.78. //იგივე ტექსტი იხ.დაბრუნება.ტ.I.-თბ.,1991.-გვ.380-381. სოფ. ზარდანესის ეკლესიის ნანგრევების მოკლე აღწერილობა. აღნიშნულია კალა-ბოღაზი და მის თავზე კონუსის მსგავსი ძველი ციხე. 2.ზარდანესი //თაყაიშვილი ექვ. თხზულებანი. ტ.I.-თბ.,2016.-გვ.121. ტექსტს ახლავს ტაძრის გეგმა.
ჯუჯურისის ეკლესია ჯუჯურისი //თაყაიშვილი ე. არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და სოფელ ჩანგლში 1907 წელს.-პარიზი.-1938.-გვ.78.//იგივე ტექსტი იხ.დაბრუნება.ტ.I.-თბ.,1991.-გვ.380. სოფლის ქვის ეკლესიისა და მისი შემკულობის მოკლე აღწერილობა. 2.ჯუჯურუსი //თაყაიშვილი ექვ. თხზულებანი. ტ.I.-თბ.,2016.-გვ.120. ტექსტს ახლავს ტაძრის გეგმა.
ტამრუტის ეკლესია თაყაიშვილი ე. არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგლში 1907 წელს.-პარიზი.-1938.-გვ.77. ცნობები სოფელ ტამრუტის სამაფსიდიანი ეკლესიისა და ციხის შესახებ. 2.ტამრუტი //თაყაიშვილი ექვ. თხზულებანი. ტ.I.-თბ.,2016.-გვ.119-120.
ანზავის ეკლესია(თურქეთი) თაყაიშვილი ე. არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგლში.-პარიზი.-1938.-გვ.76. ცნობები ანზავის ეკლესიის შესახებ. 2.ანზავი //თაყაიშვილი ექვ. თხზულებანი. ტ.I.-თბ.,2016.-გვ.118-119. ტექსტს ახლავს ტაძრის გეგმა.
ანატორი (დუშეთის რ-ნი) 1.რამიშვილი რ. არქეოლოგიური კვლევ-ძიება არაგვის ხეობაში //მნათობი.-1986.-N8.-გვ.129-150. ჟინვალის წყალსაცავის მშენებლობასთან დაკავშირებით არაგვის ხეობაში წარმოებული კვლევა-ძიების მასალები, სადაც მოთხრობილია პირიქითა ხევსურეთის მოპირდაპირე მხარეში ანატორის ციხე-სოფლის შესახებ. აღწერილია ნასოფლარის ციტადელში აღმოჩენილი ღვთისმშობლის სახ.დარბაზული ტიპის ეკლესია. 2.წერეთელი კ. ანატორის ეკლესია //ძიებანი.-1999.-N4.-გვ.78-85. რეზ. ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე. საქართველოს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ჟინვალის კომპლექური არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ 1976 წელს პირიქითა ხევსურეთში ,კერძოდ, არღუნის ხეობაში მიკვლეული ანატორის ეკლესიის არქეოლოგიური კვლევის მასალები. 3.ანატორის ეკლესია //მინდორაშვილი დ. საქართველოს არქეოლოგია 11-111. განვითარებული და გვიანდელი შუა საუკუნეები.-ბათუმი.,2015.-გვ.73. პირიქითა ხევსურეთში მდებარე ერთნავიანი ეკლესიის ხუროთმოძღვრული აღწერილობა.
კინეპოსის სამონასტრო კომპლექსი (თურქეთი) 1.კინეპოსი //თაყაიშვილი ე. არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და სოფელ ჩანგლში 1907 წელს.-პარიზი.-1938.-გვ.74-75.იგივე ტექსტი იხ.დაბრუნება.ტ.I.-თბ.,1991.-გვ.376-378. სოფელ კინეპოსის სამონასტრო კომპლექსიდან შემორჩენილი ნაგებობების (მთავარი ეკლესია, პატარა ეკლესიები) ხუროთმოძღვრული დახასიათება. 2.ბაგრატიონი გ. მოგზაურობა თურქეთში //ძეგლის მეგობარი.-1996.-გვ.54-56. ცნობები კინეპოსის ხუროთმოძღვრული კომპლექსის შესახებ. 3.Bayraum Fahrye Anadolu da Tetraconchos Planli Kiliseleri //Anadolu ve Cevresinde ORTACAG.-1.-Ankara, 2007.-p.61-88. რეზ. ინგლ. ენაზე. ძეგლის ხუროთმოძღვრული დახასიათება; დაგეგმარებისა და დეკორის თავისებურებები. 4.Беридзе В. Место памятников Тао-Кларджети в истории грузинской архитектуры.-Тб.,1981.-С.153-155 с илл. 5.კინეპოსი //ტაო-კლარჯეთი. ისტორიისა და კულტურის ძეგლები [კატალოგი].-თბ.,2017.-გვ.31. 6.კინეპოსი //თაყაიშვილი ექვ. თხზულებანი. ტ.I.-თბ.,2016.-გვ.116-118. ტექსტს ახლავს ტაძრის გეგმა.
ხოსორის ეკლესია (თურქეთი) ხოსორი //თაყაიშვილი ე. არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და სოფელ ჩანგლში 1907 წელს.-პარიზი.-1938.-გვ.74.იგივე ტექსტი იხ.დაბრუნება.ტ.I.-თბ.,1991.-გვ.376. სოფელ ხოსორის ორი ეკლესიის მოკლე აღწერილობა. 2.ხოსორი //თაყაიშვილი ექვ. თხზულებანი. ტ.I.-თბ.,2016.-გვ.115-116.
უკიამის ეკლესია (თურქეთი) უკიამი //თაყაიშვილი ე. არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და სოფელ ჩანგლში 1907 წელს.-პარიზი.-1938.-გვ.73-74.იგივე ტექსტი იხ.დაბრუნება.ტ.I.-თბ.,1991.-გვ.375-376. სოფელ უკიამში მდებარე სამი ბაზილიკური ტიპის ეკლესიის მოკლე არქიტექტურული დახასიათება. 2.უკიამი //თაყაიშვილი ექვ. თხზულებანი. ტ.I.-თბ.,2016.-გვ.114-115. ტექსტს ახლავს ტაძრის გეგმა.
კარნავაზი (თურქეთი) კარნავაზი //თაყაიშვილი ე. არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და სოფელ ჩანგლში 1907 წელს.-ტფ.,1938.-გვ.72-73. //იგივე ტექსტი იხ.დაბრუნება.ტ.I.-თბ.,1991.-გვ.374-375. სოფელში შემორჩენილი ხიმშიაშვილების სასახლის მოკლე აღწერილობა, ხიმშიაშვილების გენეალოგია. 2.კარნავაზი //თაყაიშვილი ექვ. თხზულებანი. ტ.I.-თბ.,2016.-გვ.113-114. ტექსტს ახლავს დარბაზის გეგმა.
ხოშევანქი (თურქეთი) ხოშევანქი //თაყაიშვილი ე. არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და სოფელ ჩანგლში 1907 წელს.-პარიზი.-1938.-გვ.72.იგივე ტექსტი იხ.დაბრუნება.ტ.I.-თბ.,1991.-გვ.373-374. სოფ.ხოშევანქში ნაშთის სახით შემორჩენილი ეკლესიების მოკლე აღწერილობა. მოკლე ცნობა ხოშევანქის ეკლესიის ნანგრევების შესახებ. 2.ხოშევანქი //თაყაიშვილი ექვ. თხზულებანი. ტ.I.-თბ.,2016.-გვ.113. ტექსტს ახლავს ტაძრის გეგმა.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა