საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


ბოლო 10 განმარტება

სიტყვა განმარტება
წმ. ბარბარეს სახ. ეკლესია იხ. ჭერემი (გურჯაანის რ-ნი)
კვირაცხოვლის ეკლესია (გურჯაანის რ-ნი) 1.კვირაცხოვლის ეკლესია//საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა ტ.1.-თბ.,2013.-გვ.107.
წმ. გიორგის ეკლესია (გურჯაანის რ-ნი) 1.წმ. გიორგის ეკლესია//საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა ტ.1.-თბ.,2013.-გვ.106. მცირე დარბაზული ეკლესიის მოკლე ხუროთმოძღვრული ანალიზი.
წმ. მარიამის ეკლესია (გურჯაანის რ-ნი) 1.წმ. მარიამის ეკლესია//საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა ტ.1.-თბ.,2013.-გვ.106-107. დარბაზული ეკლესიის მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა.
ყვავის საყდარი (გურჯაანის რ-ნი) 1.ყვავის საყდარი//საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა ტ.1.-თბ.,2013.-გვ.105-106. სამეკლესიანი ბაზილიკის ხუროთმოძღვრული აღწერილობა. ტექსტს ახლავს ფოტო.
ფალახოსროიანის ეკლესია (გურჯაანის რ-ნი) 1.ფალახოსროიანის ეკლესია//საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა. ტ.1.თბ.,2013.-გვ.104.
უსანეთის ეკლესია (გურჯაანის რ-ნი) 1.უსანეთის ეკლესია//საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა. ტ.1.თბ.,2013.-გვ.104. დარბაზული ეკლესიის მოკლე ხუროთმოძღვრული ანალიზი. ტექსტს ახლავს ფოტო.
პალატები (გურჯაანის რ-ნი) 1.პალატები//საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა. ტ.1.თბ.,2013.-გვ.100-102. ორსართულიანი სასახლის , მონასტრის სკოლად წოდებული ნაგებობის მოკლე ისტორია. სასახლის ჩრდ-აღმ-ით მდგომი სამეკლესიანი ბაზილიკის ტიპის ეკლესიის არქიტექტურული ანალიზი.
ნადარბაზევი (გურჯაანის რ-ნი) 1.ნადარბაზევი//საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა. ტ.1.თბ.,2013.-გვ.99. არქიტექტურული ძეგლის მოკლე მიმოხილვა.
კოშკი (გურჯაანის რ-ნი) 1.კოშკი//საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა. ტ.1.თბ.,2013.-გვ.96-97. ცილინდრული საერო ნაგებობის არქიტექტურული აღწერილობა.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა