საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

ლექართი (საინგილო)

1.ადამია ი. ძველი ჰერეთის ხუროთმოძღვრული ძეგლები //ძეგლის მეგობარი.XIX.-1969.-გვ.47-59.
ნანგრევების სახით შემორჩენილი ძეგლის არქიტექტურის შესახებ.
2.ედილი ზ. საინგილო.-თბ.,1947.-გვ.156-158.
ლექერთის მონასტრის დიდი და ნანგრევების სახით შემორჩენილი მეორე ტაძრის მოკლე აღწერილობა.
3.მარჯანიშვილი გ. ორი ნაკლებად ცნობილი ძეგლი ისტორიული ჰერეთიდან //ძეგლის მეგობარი.-1984.-N67.-გვ.16-21.
სოფ. ლექართში (ლექირთში) მდებარე სამონასტრო კომპლექსის ორი დიდი ტაძრის შესწავლის მასალები.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა