საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

ნოჯიხევი (წალენჯიხის რ-ნი)

1.ზაქარაია პ. და სხვ. ნოქალაქევის ექსპედიციის მიერ 1976-1977 წლებში ცატარებული მუშაობის ანგარიში //საქართველოს სახ.მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიციები.VI.-თბ.,1978.-გვ.83-84.
ნოჯიხევში აღმოჩენილი აბანოს შესახებ.
2.ზაქარაია პ. ძველი ქართული ხელოვნების ახლად აღმოჩენილი ძეგლები დასავლეთ საქართველოში //საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია მიძღვნილი აკადემიკოს გ.ჩუბინაშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები 1985 წლის 6 და 7 დეკემბერი.-თბ.,1985.-გვ.24-25.
კომპლექსის ხუროთმოძღვრული დახასიათება ექსპედიციების შედეგად მოპოვებული მასალების მიხედვით.
3.მაკალათია ს. სამეგრელოს ისტორია და ეთნოგრაფია.-თბ.,1941.-გვ.233.
ნოჯიხევის მრგვალი ფორმის ქვითკირის გალავნით შემოზღუდული კოშკის კონსტრუქციულ-არქიტექტურული აღწერილობა.
4.ჯღამაია ჯ. შუასაუკუნეთა ნაციხვარი "ნოჯიხუ" სოფ.ფახულანთან //საქართველოს არქეოლოგიის საკითხები.ტ.I.-თბ.,1978.
1969-1970 წლებში ჩატარებული არქეოლოგიური ექსპედიციის შედეგები.
5.ნოჯიხევის რვააფსიდიანი ეკლესია //მინდორაშვილი დ. საქართველოს არქეოლოგია 11-111. განვითარებული და გვიანდელი შუა საუკუნეები.-ბათუმი.,2015.-გვ.73-74.
ტაძრის ხუროთმოძღვრული აღწერილობა.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა