საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

გუდარეხი (თეთრიწყაროს რ-ნი)

1.გუდარეხი //ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება.-თბ.,1974.-გვ.158-159.
სამონასტრო კომპლექსის ერთნავიანი ეკლესიის მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა. ეკლესიის ხუროთმოძღვრად დასახელებულია ჭიჭაფორისძე. ტექსტს დართული აქვს ფოტოები (ტაბ.166,167,188).
2.გუდარეხი //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია.ტ.III.-თბ.,1978.-გვ.291.
მოკლე ცნობებო გუდარეხის სამონასტრო კომპლექსის ხუროთმოძღვრებასა და აქ წარმოებული არქეოლოგიურ გათხრებზე.
3.მჭედლიძე გ. გუდარეხის მონასტრის ისტორიისათვის //მრავალთავი.-1986.-N13.-გვ.53-63.
სამონასტრო კომპლექსის აგების თარიღის გამო.
4.განვითარებული ფეოდალიზმის არქიტექტურა: გუდარეხი //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია.-თბ.,1955.-გვ.71-72.
გუდარეხის სამონასტრო კომპლექსში შემორჩენილი სასახლის ხუროთმოძღვრული ანალიზი.
5.გუდარეხი //ყაუხჩიშვილი თ. ბერძნული წარწერები საქართველოში.-თბ.,1951.-გვ.300-302.
მოკლე ცნობები გუდარეხის სამონასტრო კომპლექსისა და ტაძრის ფრესკებზე არსებული ბრძნული წარწერების შესახებ.
6.გუდარეხი //ყაუხჩიშვილი თ. საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი.-თბ.,2004.-გვ.245.
XVII საუკუნის ბერძნული წარწერების მოკლე ანალიზი.წარწერების შესრულების დათარიღება პალეოგრაფიული ნიშნების მიხედვით.
7.განვითარებული ფეოდალიზმი: გუდარეხი //ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1995.-გვ.99-100.
მოკლე ცნობები გუდარეხის მონასტრის სამრეკლოზე.
8.თამარაშვილი ლ. გუდარეხი //გაზ. "საკოლმეურნეო გზა"(თეთრიწყაროს რ-ნი).-1957.-16 ოქტომბერი.
9.ხომერიკი ა., ვარდოსანიძე ო. ჩვენი სიამაყეა - მოვუაროთ //გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი".-1960.-12 აპრ.-გვ.3.
10.გუდარეხი: სამონასტერო კომპლექსი, XIII ს. //ძეგლთა რეაბილიტაცია საქართველოში.-თბ.,2006. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.
XIII საუკუნეში რუსუდან დედოფლის მიერ დაარსებული გუდარეხის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგები. ტექსტს ერთვის ფოტომასალა.
11.Такайшвили Е. Археологические экскурсии. разыскания и заметки. Вып.II.-Тифл.,1905.-С.26-39.
12. ჯაბუა ნ. ქრისტიანული ტაძრის არქიტექტურული ტიპები შუა საუკუნეების საქართველიში.-თბ.,2012.-გვ.74.
გუდარეხის ტაძრის არქიტექტურულ-მხატვრული თავისებურებანი.
13. გუდარეხის ეკლესია//შუბითიძე ვ. ქართული ციხესიმაგრეები და ეკლესია–მონასტრები.–თბ.,2012.–გვ.29. ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
გუდარეხის ერთნავიანი ეკლესიის მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა.
14.გუდარეხის სამონასტრო კომპლექსი//მიქელაძე ნ.დმანისი ფეოდალურ ხანაში.-თბ.,2015.-გვ.151.
15.გუდარეხი //მინდორაშვილი დ. საქართველოს არქეოლოგია 11-111. განვითარებული და გვიანდელი შუა საუკუნეები.-ბათუმი.,2015.-გვ.66-68.
სამონასტრო კომპლექსის ხუროთმოძღვრული აღწერილობა.
16.Гударехи [გუდარეხის ეკლესია] //თაყაიშვილი ექ. თხზულებანი ტ. 5.-თბ.,2018.-გვ. 118.
ტექსტი რუსულ და ინგლისურ ენებზე. ნაშრომს ერთვის ფოტო N270.
17.გუდარეხი //გიგაური,ზ. ალგეთის ხეობა.-თბ.,2019.-გვ.60-62.
გუდარეხის ერთნავიანი ეკლესიის არქიტექტურული აღწერილობა და წარწერები. ორენოვან ტექსტს ერთვის მდიდარი ფოტომასალა.
18.გუდარეხი //ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია. საქართველოს ისტორიის პალიტრა. თხუთმეტტომეული.-თბ.,2002.-ტ.9.-გვ.244.
19.გუდარეხი //მინდორაშვილი დ. საქართველოს არქეოლოგია II-III განვითარებული და გვიანდელი შუა საუკუნეები.-ბათ.,2015.-გვ.66-68.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა