საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

ანჩა (თურქეთი)

1.ანჩის საეპისკოპოსო //საქართველო:ენციკლოპედია.-თბ.,1997.-გვ.171.
მოკლე ცნობები ისტორიულ კლარჯეთში მდებარე ანჩის საეპისკოპო ტაძრის შესახებ.
2.მურიე ჟ. ბათუმი და ჭოროხის აუზი.-ბათუმი.-1962.-გვ.44-45.
მოკლე ცნობები ანჩის ეკლესიის შესახებ.
3.ჭიჭინაძე ზ. ისტორია ოსმალეთის ყოფილ მუსულმან ქართველთ საქართველოსი.-ბათუმი.-1911.-გვ.10.
მოხსენიებულია სამხრეთ საქართველოში მდებარე ანჩისა და ვალაშკერტის საეპისკოპო ტაძრები.
4.ჯანაშვილი მ. მესხეთი.-თბ.,1915.-გვ.18-19.
მოკლე ცნობები წმინდა ანდრიას მიერ მაცხოვრის ხატის დასვენების ადგილზე აგებული ანჩის საყდრის შესახებ.
5.ტაო-კლარჯეთი (გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების მიხედვით) //გაფრინდაშვილი ქ. ქართული სულიერების სათავეებთან.-თბ.,2005.-გვ.73-150.
ანჩის ეკლესიის მოკლე დახასიათება.
6.ხოშტარია დ. შავშეთ-კლარჯეთის ეკლესიები //ლიტერატურა და ხელოვნება.-1998.-N2.-გვ.53-80.
ანჩის გუმბათოვანი ტაძრის დეტალური აღწერილობა.
7.ანჩის ეპარქია //სილოგავა ვ. შენგელია კ. ტაო-კლარჯეთი.-თბ.,2006.-გვ.46-66.
ძეგლის დაარსების ისტორია, სასულიერი პირთა მოღვაწეობა, ისტორიული და ლიტერატურული წყაროები ტაძრის შესახებ, საეკლესიო სიძველეთა აღწერილობა. მოხსენიებულნი არიან: გიორგი მერჩულე. ე. თაყაიშვილი. ქ.დავითაშვილი. ტექსტს ერთვის ძეგლის გეგმა, ჩუქურთმიანი ქვის ფილის, წარწერების, ნანგრევებისა და ხატების ფოტოები (სურ.11-15).
8.ანჩის მონასტერი //ჯობაძე ვ. ადრეული შუა საუკუნეების ისტორიულ ტაოში, კლარჯეთსა და შავშეთში.-თბ.,2007.-გვ.70-73.
სამწყალოს ხეობასი აგებული მონასტრის მდებარეობა, ისტორია, ეკლესიის ნანგრევების აღწერილობა. წერილობითი წყაროები-"გრიგოლ ხანძთელიოს ცხოვრება" და ხელნაწერთა ანდერძ-მინაწერები -ძეგლის შესახებ, შედარება ოშკის ტაძართან,ძეგლის დათარიღება. მოხსენიებულნი არიან: დ.ბაქრაძე, ნ.მარი. ტექსტს ერთვის ილუსტრაციები (11) და ტაბულები (62-67).
8.Бакрадзе Д. Об археологической поездке совершенной в 1870 г., по поручению Академии наук, Чорохский басейн, в Батум, Артвин и Артануджи.-СПБ.-1880.-с.3.
9.Марр Н. Дневник поездки в Шавшию и Кларджию.-СПБ.,1911.-93-94 с илл.
10.ანჩის საკათედრო ტაძარი //ტაო-კლარჯეთის ძეგლების 2015 წლის საკვლევი ექსპედიციების ანგარიშები.-თბ.,2016.-გვ.90-94.
ისტორიულ კლარჯეთში შემორჩენილი ანჩის საკათედრო ეკლესიის ნაშთების, ორნამენტიანი ქვებისა და ციხე-კოშკის შესახებ. ტექსტს ახლავს მდიდარი ფოტომასალა.
10.ანჩა //ტაო-კლარჯეთი. ისტორიისა და კულტურის ძეგლები [კატალოგი].-თბ.,2017.-გვ.290.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა