საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

არჩილის მონასტერი (თიანეთის რ-ნი)

1.არჩილის მონასტერი(ანუ ნოტკორნის(ნოკორნის) ეკლესია, იგივე სიონის წმინდა გიორგი) //ჭოლოკაური შ. წმინდა მოწამე მეფე ქართლისა არჩილ მეორე.-თბ.,2001.-გვ.18-21.
სამონასტრო კომპლექსში შემავალი ნაგებობების აღწერილობა.
2.რამიშვილი რ.,ჯორბენაძე ბ. ერწო-თიანეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის სადაზვერვო მუშაობის შედეგები //მაცნე.-1978.-N1.-გვ.149-150.
სოფ. სიონთგორაში მდებარე არჩილის სამონასტრო კომპლექსში შემავალი ნაგებობების ნანგრევების აღწერილობა.
3.ჯორბენაძე ბ. სოფელ სიონთგორის სამონასტრო კომპლექსი //ძეგლის მეგობარი.-1981.-N57.-გვ.20-23.
არჩილის სამონასტრო კომპლექსის ხუროთმოძღვრული დახასიათება.
4.ბეჟანიშვილი ი. არჩილის ტაძარი. ჩვენი რაიონის ისტორიული ძეგლები //გაზ. "კომუნიზმის გზა"(დუშეთი).-1963.-20 ოქტომბერი.
5.ნადოკრა //საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა.ტ.2.-თბ.,2004.-გვ.394-396.
მოკლე ცნობა სოფლის შესახებ. აღწერილია სოფლის ტერიტორიაზე ნანგრევების სახით შემორჩენილი არჩილის მონასტერი - მიჯრით მდგარი ორი დარბაზული ტიპის ეკლესია - თავდაპირველი ეკლესია და მეორე ეკლესია, გალავნის ნაშთები, VIII საუკუნის ეკლესია, გეგმით კვადრატული ხუთსართულიანი კოშკი, საცხოვრებელი ნაგებობა.
6.ფიცხელაური მ. არჩილის მონასტერი //გაზ. "სახალხო განათლება".-1969.-18 ივლისი.-გვ.4.
7.არჩილის მონასტერი //საქართველოს გამოჩენილი და საქმიანი ადამიანები. საქართველო.-2015.,თბ.-გვ. 235.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა