საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

არმაზისხევი (მცხეთა)

1.არმაზისხევი //ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა. ტ.5.-თბ.,1990.-გვ.235-239.
აღწერილია მცხეთაში არმაზისხევის გათხრების დროს აღმოჩენილი სამარხები და სხვადასხვა ტიპის სამეურნეო ნაგებობები, კერძოდ: აბანო, ზღურბლიანი ნაგებობა, ერთი და ორ სენაკიანი ნაგებობა,მარანი. ერთვის გეგმა, გათბობის სისტემის დეტალი (ფოტო).
2.არმაზისხევის აბანო //საქართველო:ენციკლოპედია.-თბ.,1997.-გვ.202.
ერისთავთა სამყოფელ-განსასვენებლის ჩრდილოეთ ნაწილში განთავსებული არმაზისხევის აბანოს (II-IIIსს.) აღწერა.
3.ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება.-თბ.,1974.-გვ.87.
ცნობები არმაზისხევის აბანოზე (II-III სს.)
4.ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1995.-გვ.31-32.
მოკლე ცნობები არმაზისხევის პიტიახშთა რეზიდენციიდან შემორჩენილი სასახლისა და აბანოს ნაშთების შესახებ.
5.ხიმშიაშვილი კ. არმაზისხევის ანტიკური ნაგებობანი //ლიტერატურა და ხელოვნება.-1993.-N3.-გვ.101-109.
ნაშრომში განხილულია 1937-1947 წწ. არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ არმაზისხევში გამოვლენილი ანტიკური პერიოდის ნაგებობათა ნაშთები.
6.თბილისი-მცხეთა //ზაქარაია პ. თბილისი. ბორჯომი. ვარძია.-თბ.,1977.-გვ.11.
არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული სიძველენი; სასახლის ნაშთი, აბანო(II-III სს.), არამეული და ბერძნული წარწერები - მოკლე მიმოხილვა.
7.არმაზისხევი //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია.ტ.1.-თბ., 1975.-გვ.576.
ძველი მცხეთის ერთ-ერთი უბანი-ქართლის მეფეთა ერისთავების(პიტიახშების) რეზიდენცია. 1937-1946 წლებში ჩატარებული გათხრების შედეგები (აღსანიშნავია: ოქროს სარტყელი, ოქროს ქარქაში, დიადემები, ყელსაბამები და სხვ; ბერძნული და არამეული წარწერები(არმაზის ბილინგვა; ცნობილნი გახდნენ იბერთა დიდი მეფე ქსეფარნუგი, ზევახ (ჯავახ) უფალი, ასპარუგ ერისთავი, ჯავახ მცირე, სერაფიტა, ბერსუმა პიტიახში და სხვ.).
8.Чубинашвили Н. Хандис.Проблема рельефа на примере одной группы грузинских стел последней четверти V века, VI и первой половины VII века.-Тб.,1972.-с.93-94 с табл.
В книге дается описание стелы VI века с рельефными изображениями.
9.Цицишвили И. Истоки грузинского зодчества.-Тб.,1956.-с.35.
Говорится о бане из плитняка и рванного камня, обнаруженного грузинским археологом А.Н. Каландадзе во время раскопок в 1937-1938 гг.
10.Мамукелашвили В. Татарашвили Г. Мцхета и его окрестности.-Тб.,1986.-с.32-34 с илл.
Путеводитель знакомит с археологическими памятниками, выявленными на участке Армазисхеви (остатки дворца Питиахшей, культовое сооружение, дворцовая баня, подземное водохранилище).
11.Квезерели копадзе Н. Военно-грузинская дорога.-Тб.,1967.-145 с. с илл.
Описание Питиахшских могильников в районе Армазисхеви.
12.Беридзе В. Древнегрузинская архитектура.-Тб.,1959.-с.3.
Упоминается крепость Армазисхеви, где находились , остатки сооружений комплекса резиденции Эриставов и развалины бани.
13.Беридзе В. Грузинская архитектура с древнейших времен до начала XX века.-Тб.,1967.-с.9-10; 29 с табл.
В книге изложены краткие сведения об остатках сооружений и гробниц комплекса резиденции Эриставов в Армазисхеви.
14.Арджеванидзе И. По военно-грузинской дороге // Военно-грузинская дорога.-Тб.,1954.-с.124-135.
Описание Армазисхевского Некрополя.
15.Апакидзе А., Гобеджишвили Г. и др. Археологические памятники Армазисхеви по раскопкам 1937-1946 гг.-Тб.,1958.-283 с. с илл.
16.Эпиграфические памятники //Апакидзе А. Города древней Грузии.-Тб.,1968.-с.194-237.
Расширофка десяти Армазисхевских надписей начиная с I-го века.
17.Амиранашвили Ш. История грузинского искусства.Т.I.-М.,1950.-с.84-87; 94. с илл.
18.Мшвениерадзе Д. Строительное дело в древней Грузии.-Тб.,1952.-с.38-42.
Автор дает оценку конструктивных особенностей бани и некрополя в Армазисхеви.
19.Шмерлинг Р. и др. Окрестности Тбилиси:Архитектурный путеводитель.-Тб.,1960.-с.7-8.


 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა