საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

გავაზი (ყვარლის რ-ნი)

1. ძველი გავაზი //ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება.-თბ.,1974.-გვ.28-29; გვ.102.
მოკლე ცნობა VI საუკუნის ეკლესიის -"ძველი გავაზის" შესახებ.ტექსტს ახლავს ძეგლის გეგმა და განაკვეთინ.სევეროვის ანაზომის მიხედვით.
2.ბეროშვილი ი. ძველი გავაზი //გაზ. "ყვარელი".-1967(14 მარტი).
აღწერილია VI საუკუნის არქიტექტურული ძეგლი-აფსიდიანი ეკლესია (ცნობილი "ძველი გავაზის ღვთისმშობლის" ეკლესიის სახელწოდებით).
3.გავაზი //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია.ტ.II.-თბ.,1977.-გვ.627.
ძველი გავაზის ეკლესიის მოკლე დახასიათება.
4.ძველი გავაზი //ბარნაველი თ. კახეთის ისტორიული ძეგლების წარწერები.-თბ.,1961.-გვ.145.
მოცემულია ძველი გავაზის ეკლესიის წარწერა.
5.ჭილაშვილი ლ. ახალსოფლის(გავაზის) არქეოლოგიური ექსპედიციის 1969 წლის მუშაობის შედეგები //საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიციები.ტ.2.-თბ.,1972.
6.ფეოდალური ეპოქის არქიტექტურა: გავაზი //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია.-თბ.,1955.-გვ.42.
ტეტრაკონქის ტიპის ძველი გავაზის ეკლესიის მოკლე დახასიათება. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (ტაბ.XIV. ნახ.9).
7.ძველი გავაზი //ჩუბინაშვილი გ. ქართული ხელოვნების ისტორია.ტ.I.-ტფ.,1936.-გვ.57-58.
მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება, შედარება ბოლნისისა და ნეკრესის ტაძრებთან. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (სურ.35-38).
8.ძველი გავაზის ეკლესია //მოსულიშვილი ჰ. ქართული ძეგლის სტრუქტურა: IV-XIII სს. გუმბათოვანი არქიტექტურა.-თბ.,1983.-გვ.35-37; 134//კომპოზიციის აგების კანონზომიერებანი ქართულ ხუროთმოძღვრებაში ..ძეგლის მეგობარი.-1976.-კრ.41.-გვ.51-60.
VI საუკუნის, ტეტრაკონქის ტიპის ეკლესიის კომპოზიციური სტრუქტურის ფორმების კანონზომიერებათა შესახებ. მოცემულია ძეგლის შიდა სივრცისა და გარე მოცულობის სქემატური გამოსახულება (ანაზომები: ჰ.მოსულიშვილი).
9.ჩხიკვაძე ზ. წმ. თევდორეს ეკლესია ს. ძველ გავაზში //გაზ. "ივერია".-1895(26 სექტ.).-N206.-გვ.3.
10.ჭილაშვილი ლ. ძველი გავაზი.-თბ.,1985.-გვ.86-89.
მოკლე ცნობა მსხვილი რიყის ქვებით ნაგები, ოთხკუთხა ეკლესიის შესახებ.
11.Амиранашвили Ш. История грузинского искусства.Т.I.-М.,1950.-С.11-112 с илл.
12.Плановое решение монументальных сооружений //Агабабян Р. Композиция купольных сооружений Грузии и Армении.-Ереван.,1950.-С.52-53.
13.Туманишвили Дм. К типологии Восточно-христианской архитектуры //IIМеждународный симпозиум по грузинскому искусству.-Тб.,1977.-С.5-8.
14.Минацаканян С. Композиция тетраконхов с круговым обходом в зодчестве Византии и народов Закавказья.-Тб.,1977.-С.3.
15.Гомелаури И., Кения Р. Каталог проектов, обмеров и рисунков академика архзитектуры Н. П. Северова //Ars Georgica. Серия В.-1964.-N6.-С.175.
20.გავაზი //შუბითიძე ვ. ქართული ციხესიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები.-თბ.,2012.-გვ.106-107. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.
21.ძველი გავაზი //შუბითიძე ვ. ქართული ციხესიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები.-თბ.,2012.-გვ.127. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.
22.ძველი გავაზი //ზურაშვილი ვ. ყვარელი.-თბ.,1978.-გვ.34-35.
22.ქართული ძეგლის სტრუქტურული ანალიზი. მოსამზადებელი პერიოდი(!V-დან V! საუკუნის დამლევამდე). ძველი გავაზი//მოსულიშვილი ჰამლეტ. ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების სტრუქტურა.-თბ., 2012.-გვ.29-30.
ძველი გავაზის მონასტერი. გეგმის, შიდა სივრცის და გარე მოცულობის ანალიზი. ტექსტს ახლავს ნახაზები.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა