საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

კვარას ციხე (ამბროლაურის რ-ნი)

1.ცინცაძე ვ. შუა საუკუნეების რეზიდენციების შესწავლისათვის (კვარას ციხე) //ძეგლის მეგობარი.XIV.-1968.-გვ.31-34.
კვარას ციხის ხუროთმოძღვრულ ფორმათა თავისებურებანი, განსაზღვრულია ციხის აგების სავარაუდო თარიღი. ტექსტს ერთვის საილუსტრაციო მასალა.
2.ცინცაძე ვ. კვარას ციხე //ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტუტის XXI სამეცნიერო სესია 1966 წლის 31 მაისსა და 1 ივნისს. მოხსენებათა თეზისები და მუშაობისა გეგმა.-თბ.,1966.-გვ.6-8.
კვარას ციხის ხუროთმოძღვრული დახასიათება. შედარება ადრეული და შუასაუკუნეების საქართველოს სხვა ძეგლებთან (გეგმარის მიხედვით ). ციხის ანალოგის შესახებ იუგოსლავიაში, კერძოდ, შაგლიჩში(XIII საუკუნის დასაწყისი). ძეგლის სავარაუდო თარიღი.
3.ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1995.-გვ.130.
მოკლე ცნობები კვარას ციხეზე. ძეგლის დათარიღება.
4.ჭელიძე რ. ჭელიძე შ. რაჭა.-თბ.,1971.-გვ.22.
მოკლე ცნობები მდ. კრიხულას სანაპიროზე აგებული კვარაციხის შესახებ.
5.საქართველოს სტიქიით დაზარალებული ძეგლები (1991 წლის 29 აპრილისა და 15 ივნისის მიწისძვრის შედეგად): კვარას ციხე.-თბ.,1991.-გვ.43. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.
მოკლე ცნობა X საუკუნის, თითქმის პირვანდელი სახით შემორჩენილი ციხის შესახებ. მოცემულია ციხის გეგმა და ფოტოები სტიქიამდე და სტიქიის შემდეგ.
6.Северов Н. Памятники грузинского зодчества.-М.,1947.-С.207.
7.Джанберидзе Н, Кинцурашвили С. Каталог выставки "Грузинская архитектура".-Тб.,С.28.
8.კვარის ციხე //შუბითიძე ვ. ქართული ციხესიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები.-თბ.,2012.-გვ.116; გვ.203. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.


 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა