საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

კლდეკარი (თეთრიწყაროს რ-ნი)

1.ბერძენიშვილი ნ. საქართველოს ისტორიის საკითხები.წ.I.-თბ.,1964.-გვ.35-36.
მოკლე ცნობა კლდეკარის ციხის შესახებ.
2.კლდეკარი //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია.ტ.V.-თბ.,1980.-გვ.551.
მოკლე ცნობა თრიალეთის ქედზე მდებარე ციხესიმაგრის შესახებ.
3.შუაფეოდალური ეპოქის ციხე-ქალაქები და ციხესიმაგრეები (X-XV სს.): კლდეკარი //ზაქარაია პ. ქართულ ციხესიმაგრეთა ისტორია უძველესი დროიდან XVIII ს. ბოლომდე.-თბ.,2002.-გვ.173-174.
ბაღვაშთა რეზიდენცია და ციხე-არსებული ისტორიული წყაროები, მოკლე მიმოხილვა, ცნობები ციხის მფლობელთა შესახებ; აღწერილობა. ტექსტს ახლავს ფოტომასალა (ტაბ.58) //ძეგლის მეგობარი.-1970.-კრ.20.-გვ.46-48.
4.სიმაგრეები: კლდეკარი //ზაქარაია პ. საქართველოს ძველი ციხესიმაგრეები.-თბ.,1988.-გვ.59-61.
ნანგრევების სახით შემორჩენილ ბაღვაშთა ციხე-დარბაზის ფრაგმენტების მოკლე აღწერილობა. ბაღვაშთა გვარის ისტორია. კლდეკარის ციხის ამგებად მოხსენიებულია ლიპარიტ ერისთავი.
5.ზაქარაია პ. საქართველოს ძველი ქალაქები და ციხეები.-თბ.,1973.-გვ.54-57.
კლდეკარის ისტორიას და მემატიანეთა ცნობები. ტექსტს ერთვის ტაბ.15.
6.ციხეები და ციხე-დარბაზები: კლდეკარი //ზაქარაია პ. საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრების ძეგლები.-თბ.,1960.-გვ.27.
კლდეკარის მოკლე მდებარეობა, ხუროთმოძღვრული დახასიათება.
7.ციხეები და ციხე-დარბაზები: კლდეკარი //ზაქარაია პ. სამშობლოს გუშაგები.-თბ.,1965.-გვ.74-77.
მემატიანეთა ცნობები კლდეკარის ციხის მდებარეობასა და ისტორიის შესახებ.
8.მელიქსეთ-ბეგი კლდეკარი //საისტორიო მოამბე.I.-1924.-გვ.167-172.
ციხის სტრატეგიული მნიშვნელობა და მის შესახებ არსებული ისტორიული დოკუმენტების მიმოხილვა.
9.ვარდოსანიძე ო. რაც დროს გადაურჩა //ლენინური გზა(თეთრიწყარო).-1964(10 იანვ.).-გვ.3.
კლდეკარის ციხის მფლობელთა -ბაღვაშთა ისტორია.
10.ციხე-დარბაზები //ზაქარაია პ. ქართული ციხე-ქალაქები ციხესიმაგრეები ციხედარბაზები ციხე-გალავნები კოშკები.-თბ.,2001.-გვ.135-138.
ფრაგმენტებით შემორჩენილი ციხე-დარბაზის მდებარეობა, ისტორია. ტექსტს ერთვის ნაშთების ფოტო.
11.განვითარებული ფეოდალიზმი: კლდეკარი //ციციცშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1995.-გვ.104.
სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილზე აგებული ციხის მოკლე დახასიათება.
12. განვითარებული ფეოდალიზმის არქიტექტურა: ციხეები: კლდეკარი //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია.-თბ.,1955.-გვ.75.
მოკლე ცნობა ციხის შესახებ.
13.კლდეკარის ციხე //ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამა: საანგარიშო კრებული.-თბ.,1998.-გვ.218.
მოკლე ცნობა ძლიერ დაზინებული, IX საუკუნის ციხის შესახებ.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა