საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

კაცხის სვეტი (ჭიათურა)

1.მოდებაძე ზ. კაცხის სვეტს მზრუნველი ხელი // ძეგლის მეგობარი.-1979.-N51.-გვ.59.
ძეგლის დაცვის შესახებ.
2.ცინცაძე ვ. ზოგიერთი საკითხი კაცხის სვეტის ანსამბლის დაცვის შესახებ // ძეგლის მეგობარი.-1974.-N35.-გვ.58-61.
კაცხის სვეტის ისტორიული ანსამბლის ლანდშაფტის დაცვის აუცილებლობაზე. მოხსენიებულნი არიან: ვახუშტი ბაგრატიონი, ალ. ჯაფარიძე, ლ. გოთუა, ა.ბელიაშვილი, ვ. ცინცაძე. ტექსტს ერთვის ძეგლის ფოტოები.
3.ცინცაძე ვ. კაცხის სვეტი // საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე.-1946.-N8.-გვ.557.
ზემო იმერეთის სოფელ კაცხის უძველეს ეკლესიათა ნანგრევების შესახებ.
4.ცინცაძე ვ.კ აცხის სვეტი V-VI საუკუნეების ხუროთმოძღვრების ძეგლი // ძეგლის მეგობარი.-1964.-N3.-გვ.52-55.
კაცხის სვეტის დათარიღება.
5.კაცხი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია.ტ.V.-თბ.,1980.-გვ.445.
მოკლე ცნობა კაცხის სვეტის შესახებ.
6.წერეთელი გ. კაცხის სვეტი // გაზ. "კვალი".-1895.-გვ.N40.-გვ.10.
კაცხის სვეტის მოკლე აღწერილობა და მის შესახებ გავრცელებული თქმულებები.
7.ცინცაძე ვ. ზოგიერთი საკითხი კაცხის სვეტის ანსამბლის დაცვის შესახებ //ძეგლის მეგობარი.-1974.-N35.-გვ.58-61.
ძეგლის ირგვლივ დაცვის ზონის დადგენისა და კვლევითი სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობაზე.
8.ცინცაძე ვ. "კაცხის სვეტი" V-VI საუკუკეთა ხუროთმოძღვრების ძეგლი // ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია 1959 წლის 27 მაისი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები.-თბ.,1959.-გვ.4-10.
1944 წელს ალპინისტთა ჯგუფთან ერთად მოწყობილი ექსპედიციის მასალები .
9.ცინცაძე ვ. კაცხის სვეტი V-VI საუკუნეების ხუროთმოძღვრების ძეგლი // ძეგლის მეგობარი.III.-თბ.,1964.-გვ.52-55.
კაცხის სვეტის დათარიღების შესახებ.
10.ჯაფარიძე ს. "ვითარცა სვეტი, ფრიად მაღალი" // ძეგლის მეგობარი.-კრ.71.-1986.-გვ.58-62.
კაცხის სვეტის შესახებ არსებული მასალების მიმოხილვა.
11.ჯაფარიძე ს. სოფელ კაცხში მივლინების მოკლე ანგარიში // ძეგლის მეგობარი.35.-1974.-გვ.62-64.
კაცხის სვეტთან აღმოჩენილი აკლდამა-საძვალის მოკლე აღწერილობა.
11.ჭუმბურიძე ს. მოწერილი ამბავი // გაზ."ივერია".-1886(5 ნოემბ.).-N239.-გვ.2-3.
თქმულებები სოფ. კაცხის სვეტის შესახებ.
12.ხუსკივაძე თ. საისტორიო და საარხეოლოგიო აღწერა ყვირილის ხეობისა // "ივერია".-1889(9 აგვ.).-N168.-გვ.2-3;N170(11აგვ.).-გვ.2-3;N171(12აგვ.).-გვ.3;N172(13აგვ.).-გვ.3.
კაცხის სვეტისა და იამბე, ციხის ნაშალო.-თბ.,2007.-გვ.88-89.
კაცხის სვეტის შესახებ ხალხში გავრცელებული თქმულება. ტექსტს ერთვის კაცხის სვეტის ფოტო.
13.გურასაშვილი ა. რას იტყოდა "მკერდში დაჭრილი ბუნების" ავტორი ანუ ჩაქუჩებით ...კაცხის სვეტზე // გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი".-1988(5 ნოემბ.).-გვ.4.
ძეგლის დაცვის თაობაზე.
14.ვაშაძე თ. კაცხის სვეტის დღესასწაული // გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი".-1970(29 ოქტ.).-გვ.4.
ალიოშა ჯაფარიძის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი კაცხის სვეტის დღესასწაულის თაობაზე.
15.Шмерлинг Р. Алтарные преграды в Грузии //Frs Georgica: Разыскания Института историии грузинского искусства.-1950.-N3.-С.141-190.
16.Соколовский Сю Свети //Сборник сведении о Кутайской губернии.Вып.3.-Кутаиси.,1886.-С.105-116.
17.Северов Н. Памятники грузинского зодчества.-М.,1947.-218 с.
18.Путеводитель к выставке древне-грузинской архитектуры.-Тифл.,1935.-С.19 с илл.
19.Памятники культуры Грузии: Каталог выставки.-Тб.,1967.-С.77.
20.Мшвениерадзе Д. Строительное искусство в древней Грузии.-Тб.,1959.-С.13 с илл.
21.Беридзе В. Грузинская архитектура с древнейших времен до начала XX века.-Тб.,1967.-С.39 с табл.
22.კაცხის ტაძარი და სვეტი //შუბითიძე ვ. ქართული ციხესიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები.-თბ.,2012.-გვ.167. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.
23.კაცხის სვეტი//გველესიანი გ. საქართველოს ეკლესია-მონასტრები.-ქუთ., 2013.-გვ.55-58. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა