საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

წილკანი (მცხეთის რ-ნი)

1.წილკანი-სასწაულთა სავანე. წილკანი //საქართველოს სულიერი საგანძური.წ.I.-თბ.,2005.-გვ.47-50.
ქართული მატიანე და ხალხური გადმოცემა IV საუკუნის ძეგლის-წილკნის ტაძრის მშენებლობის შესახებ. მშენებლობის ეტაპები; მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა. ტაძრის ამგებად მოხსენიებულია მირიან III-ის ძე, მეფე ბაქარი. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებეზე. ახლავს ტაძრის საერთო ხედის, დაფარნისა და IX-XIII საუკუნის ღვთისმშობლის ხატის ფოტოები.
2.წილკანი //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია.ტ.XI.-თბ.,1987.-გვ.324.
მოკლე ცნობა საეპისკოპოსო ტაძრის შესახებ.
3.წილკანი //ყაუხჩიშვილი თ. საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი.-თბ.,2004.-გვ.213-214.
წიკლნის მიწისქვეშა აკლდამის შიგნითა დას.კედელზე არსებული ,დაზიანებული ბერძნული წარწერების პალეოგრაფიული და ენობრივი ანალიზი, მათი შესრულების სავარაუდო თარიღი.
4.წილკანი //საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა.ტ.5.-თბ.,1990.-გვ.339-342.
სოფლის მოკლე ისტორია, ღვთისმშობლის ტაძრის კომპლექსის(ტაძარი - ცენტრ.-გუმბათოვანი ნაგებობა, სამშენებლო მასალა - რიყის ქვა, აგური, ორნამენტიანი კვადრები, ნაწილობრივ დარბაზული ტიპის, შემორჩენილია XVI-XVIII საუკუნეების გუმბათის მოხატულობა; კარიბჭეები, მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია, გალავნის ნაშთები, კოშკი, სამრეკლო)ხუროთმოძღვრული დახასიათება. ტექსტს დართული აქვს საილუსტრაციო მასალა.
5.ჩხიკვაძე მ. წილკნის ტაძარი //ჟ. ” საბჭოთა ხელოვნება”.-1967.-N4.-გვ.58-60.
IV საუკუნეში აგებული ძეგლის არქიტექტურა.
6.წილკანი // საქართველოს სულიერი საგანძური. წიგნი I.-თბ.,2005.-გვ.49-50. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.
სოფ. წილკნის IV საუკუნის, ბაქარ მეფის მიერ აგებული ტაძრის მოკლე ისტორია. ტექსტს ერთვის ილუსტრაციები.
7.ვარაზაშვილი მ. წილკანი // სახლახო განათლება.-1980(1 აგვ.).-გვ.4.
ძეგლის მოკლე ისტორია.
8.კუჭავა ნ. წილკნის ღვთისმშობლის ტაძარი /./ სახალხო განათლება.-2001(12 დეკ.).-N16.-გვ.VII.
ტაძრის არქიტექტურული და ისტორიული ღირებულებანი.
9.მჭედლიშვილი ბ. და სხვ. "ამან აღაშენა ეკლესია წილკნისა" // გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი".-1984(4 თებ.).-გვ.3-4.
10.ანდღულაძე ნ. წილკნის ტაძრის შესახებ //საბჭოთა ხელოვნება.-1984.-N9.-გვ.67-74.
ტაძრის შესახებ გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტის" 1984 წლის 2 აპრილის ნომერში გამოქვეყნებულ ბ. მჭედლიშვილისა და თ. მირზაშვილის, ასევე ჟ. "საბჭოთა ხელოვნების" 1967 წლის N4-ში გამოქვეყნებულ გ. ჩხიკვაძის სტატიების კრიტიკული მიმოხილვა; ტაძრის მხატვრული მხარისა და არქიტექტურული ფორმების მოკლე ანალიზი.
11.წილკნის ღვთის მშობლის ტაძრის საშიშარი მგომარეობა //გაზ. ”ცნობის ფურცელი”.-1898(24 თებ.).-N463.-გვ.2.
12.აფციაური რ. ისტორიკოსთა და არხეოლოგთა საყურადღებოდ // გაზ. "ივერია".-1895(22 იავნ.).-N16.-გვ.3.
13.თ.ს. წილკანი (დუშეთის მაზრა) //გაზ. "ივერია".-1892(23 აპრ.).-N84.-გვ.2-3.
14.წილკნის ტაძარი //გაზ. "ივერია".-1894.-N131.
15.[კარბელაშვილი პოლ.] ცხველოელი წილკნის ტაძარი //გაზ. "ივერია".-1894(22 ივნ.).-N131.-გვ.1-3.
16.თანამგრძობი. სოფ. ზემო ნიქოზი //გაზ. "ივერია".-1889(4 აგვ.).-N164.-გვ.3.
ტაძრის განახლება.
17.Хаханов А. Экспедиции на Кавказ 1892, 1893 и 1895 гг. //Материалы по археологии Кавказа.Вып.7.-М.,1898.-с.54-60.
18.Памятники культуры Грузии. Каталог выставки.-Тб.,1967.-С.109 с илл.
19.Путеводитель к выставке древне-грузинской архитектуры.-Тифл.,1935.-С.31 с илл.
20.Муравьев Грузия и Армения. Ч.3.-СПБ.,1848.-С.81-85
21.материалы по археологии Кавказа.Вып.VII.-М.,1898.-С.54-60 с рис.
22.Каспари А. Покоренный кавказ.-СПБ.,1904.-С.544.
23.Донесение Цилканского архиепископа Иоанна католикосу Антонию не Высочайшее имя Г.И.ПавлаI //Акты.Т.I.-Тифл.,1866.-С.531-534.
24.Бакрадзе Дм. Кавказ в древних памятниках христианства //Записки Общества любителей археологии Кавказа.-Тифл.,1875.-С.162.
25.Андгуладзе Н. Из истории взаимоотношении сасанидского и грузинского искусства//II международный симпозиум по грузинскому искусству.-Тб.,1977.-7 с.
26.Амиранашвили Ш. История грузинского искусства .-М.,1950.-С.278 с илл.
27.წილკანი //შუბითიძე ვ. ქართული ციხესიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები.-თბ.,2012.-გვ.88. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა