საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

ქვათახევი (კასპის რ-ნი)

1.ბერიძე ვ. ქვათახევი //თბ.,1960.
XII-XIII საუკუნეების ძეგლის - ქვათახევის გუმბათოვანი ტაძრის არქიტექტურა.
2.ქვაბთახევის გაბრწყინება. ქვათახევი //საქართველოს სულიერი საგანძური.წ.I.-თბ.,2005.-გვ.260-263.
სამონასტრო კომპლექსის (მთავარი ტაძარი, სატრაპეზო, კოშკი და სენაკები) ისტორია, მდებარეობა, შედარება ბეთანიის მონასტერთან, შიდა სივრცისა და მორთულობის აღწერილობა. მოხსენიებულნი არიან: იოანე თარხან-მოურავი(XIX ს.), არქიმანდრიტი ტარასი ალექსი-მესხიშვილი(XIX ს), ფილიპე ბარათაშვილი (XVI ს.), იოანე ავალიშვილი (XVI-XVII სს.), იონა ხელაშვილი (XIX ს.). ტექსტი ქართულ და ონგლ. ენებზე. დართული აქვს ძეგლის ფოტოები.
3.XII საუკუნის ბოლოსა და XIII საუკუნის პირველი მესამედის ხუროთმოძღვრება: ქვათახევი //ზაქარაია პ. ქართული ხუროთმოძღვრება XI-XVIII სს.-თბ.,1990.-გვ.72-88.
ძეგლის აღწერილობა, არქიტექტურულ-მხატვრული დახასიათება. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (სურ.19-22; ტაბ.XXIV-XXIX).
4.სამთავისისა და გორის ეპარქია: ქვათახევის ღვთისმშობლის მიძინების მონასტერი: მამათა //გუნია ირ. საქართველოს მონასტრები: ენციკლოპედიური ცნობარი.-თბ.,2005.-გვ.107-108.
ძეგლის მოკლე ისტორია, საგანმანათლებლო ცენტრის განვითარება, სამონასტრო ცხოვრების აღდგენა. მოხსენიებულნი არიან:ათანასე თარხნიშვილი (XIX ს.), არქიმანდროტი ტარასი ალექსი-მესხიშვილი (XIX ს.), იოანე თარხან-მოურავი (XIX ს.)ნიკოლოზ ჩხეიძე (XVII ს.); საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი ილია II, არქიტექტორები: გ.სამსონაძე, ი.მგალობლიშვილი; ა.წერეთელი, კ.ჩიქვინიძე. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა.
5.ტ[არასი] ა[რქიმანდრიტი] მონასტერი ქვათახევის ღვთისმშობლის მიძინებისა //საქართველოს სასულიერო მახარობელი.-1964.-NIX.-გვ.35-39.
ძეგლის მდებარეობა, მოკლე აღწერილობა, ისტორია. მოხსენიებულია იოანე თარხან-მოურავი.
6.მატერიალური კულტურის ძეგლები //მაკალათია ს. კავთურას ხეობა.-თბ.,1960.-გვ.29-31.
ქვათახევის მონასტერი (ეკლესია) - მხატვრულ-არქიტექტურული დახასიათება, ძეგლის მოკლე ისტორია.
7.ქვათახევი //ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება.-თბ.,1974.-გვ.153-154.
XII-XIII საუკუნეებში ნაგები მონასტრის მთავარი ეკლესიის ისტორიის, არქიტექტურისა და მხატვრული მორთულობის შესახებ. ტექსტს დართული აქვს ძეგლის ფოტოები (ტაბ.152-155).
8.ქვათახევის კომპლექსი //საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა.ტ.5.-თბ.,1990.-გვ.199-202.
XII-XIII საუკუნეებში აგებული კომპლექსის ისტორია, მასში შემავალი დომინანტის - ჯვარგუმბათოვანი ეკლესიის ხუროთმოძღვრული ფორმების, ფასადთა და გუმბათის ყელის სემკულობის დეტალების აღწერილობა. დახასიათებულია კომპლექსში შემავალი სხვა საკულტო და საერო ხასიათის ნაგებობანი: გალავანი (სხვადასხვა სიმაღლის რთული რელიეფის გამო), სამრეკლო (აშენებულია 1872 წელს, კონუსურსახურავიანი, გეგმით ხუთწახნაგოვანი), სატრაპეზო (აგებულია გალავნის ჩრდ.-დას. კუთხეში, შემორჩენილია ორი ბუხარი), საცხოვრებელი სენაკები (აგებულია XIX ს.). მოხსენიებულნი არიან: ქვათახევის არქიმანდრიტი ტარასი ალექსი - მესხიშვილი (XIX ს.), იოანე თარხან-მოურავი (ტაძრის შემკეთებელი), რესტავრატორი ვ.ცინცაძე. მოცემულია მდიდარი საილუსტრაციო მასალა.
9.ქვათახევის მონასტერი //მოსულიშვილი ჰ. ქართული ძეგლის სტრუქტურა IV-XIII სს. გუმბათოვანი არქიტექტურა.-თბ.,1983.-გვ.117-120;143-144.
ძეგლის კომპოზიციური სტრუქტურის ფორმების კანონზომიერებათა შესახებ. მოცემულია ქვათახევის მონასტრის გეგმის, შიდა სივრცისა და გარე მოცულობის სქემატური გამოსახულებები (ანაზომები რ.მეფისაშვილის, ვ.ცინცაძისა და ნ.სევეროვისა).
10.ქვთახევის მონასტერი //იოსელიანი პლ. დიდი მოურავი. გიორგი სააკაძის ცხოვრება.-თბ.,1973.-გვ.89-112.
ტაძრის ხუროთმოძღვრულ-მხატვრული დახასიათება; ძეგლთან დაკავშირებული თქმულებები; მოცემულია სიძველეთა ნუსხა.
11.ქვათახევი //ნაკაშიძე ლ. საქართველოს საქმიანი და გამოჩენილი ადამიანები.-თბ.,2003.-გვ.60.
12.).-გვ.2.
12.კაპრაშიძე დ. მუზეუმი ცის ქვეშ //საბჭოთა ხელოვნება.-1964.-N6.-გვ.92-93.
მონასტრის მოკლე აღწერილობა. ძეგლის დაცვის თაობაზე.
13.ქვათახევის მონასტერი //საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები.-თბ.,2010.-გვ.79-82. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.
მონასტერის მოკლე ისტორილი მიმოხილვა. ტექსტს ერთვის ძეგლის ფოტოები.
14.ზაქარაია პ. ქართული ცენტრალურ-გუმბათოვანი არქიტექტურა XI-XVIII ცც.-თბ.,1978.-გვ.41-77.
სამონასტრო კომპლექსში შემავალი გუმბათოვანი ტაძრის აღწერილობა და არქიტექტურულ-მხატვრული ანალიზი.
15.ქვათახევი //ნაკაშიძე ლ. საქართველოს საქმიანი და გამოჩენილი ადამიანები.-თბ.,2003.-გვ.63. ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
ქვათახევის კომპლექსის მოკლე ისტორია. მოხსენიებულნი არიან: არქიმანდრიტი ტარასი (ალექსი-მესხიშვილი), ეკლესიის შემკეთებელი იოანა თარხან-მოურავი. ტექსტს ერთვის ზეგლის ფოტო.
16.პავლიაშვილი დ. პლატონ იოსელიანი - თეძამ-კავთურას ხეობის ქრისტიანულ სიწმინდეთა მკვლევარი //კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები.-2004.-N19.-გვ.27-35. რეზ. ინგლ. ენაზე
17.ქვაბთახევი, 15 აგვისტო //გაზ. ”დროება”.-1874(23 აგვისტო).-N437.-გვ.1.
18.”ჩვენ გვატყობინებენ”...//გაზ. ”დროება”.-1877(20 ოქტომბერი).-N172.-გვ.2.
ქვათახევის ეკლესიის ქართული ხელნაწერები
19.შინაური ქრონიკა //გაზ. ”დროება”.-1883(28 აგვისტო).-N170.-გვ.1-2.
20.დღიური //გაზ. ”დროება”.-1882(24 ივლისი).-N152.-გვ.1-2.
ქვათახევის მონასტრის წიგნების აღწერილობა. მოხსენიებულნი არიან: ზ. ჭიჭინაძე, არქიმანდრიტი ტარასი.
21.მგზავრი. ქვათახევი 10 აგვისტოს //გაზ. ”დროება”.-1882(15 აგვისტო).-N170.-გვ.2.
მოხსენიებულია არქიმანდრიტი ტარასი.
22.დღიური //გაზ. ”დროება”.-1882.-N162.-გვ.2.
ზ. ჭიჭინაძის შენიშვნა ქვათახევის მონასტერში დაცული თამარ მეფისა და სხვათა პორტრეტების შესახებ.
23.[ჭიჭინაძე} მთაწმინდელი ზ. ქვათახევის ბიბლიოთეკა //გაზ. ”დროება”.-1877.-N190.-გვ.3.
24.უებარი წამალი //ჟ. ”მწყემსი”.-1887.-N19.-გვ.14.
ხელნაწერი ქვათახევის მონასტრიდან.
25.Памятники культуры Грузии. Каталог Выставки.-Тб.,1967.-С.77 с илл.
26.Северов Н. Памятники грузинского зодчества.-М.,1947.-С.181-182 с илл.
27.Иоселиани Пл. Жизнь великого Моурава князя Георгия Саакадзе, родоначальника князей Тархан-Моуравовых, с приложением описания Эртацминского храма и Кватахевского монастыря.-Тифл.,1848.-С.115-160.
28.Джанберидзе Н., Кинцурашвили С. Каталог выставки "Грузинская архитектура".-Тб.,1958.-С.26.
29.Гомелаури И., Кениа Р. Каталог проектов, обмеров и рисунков академика архитектуры Н.П. Северова //Ars Georgica.-Серия В.-1964.-N6.-С.181-182.
30.Беридзе В. памятники культуры Грузии и их охрана //Литературная Грузия.-1970.-№11.-С.70-80.
31.Беридзе В. Кватахеви.-Тб.,1960.-10 с. с илл.
32.Амиранашвили Ш. История грузинского искусства.-М.,1963.-С.274 с табл и илл.
33.ქვაბთახევის მონასტერი //ბოჭორიძე გ. ქართლის ეკლესია-მონასტრები და სიძველეები.-თბ.,2011.-გვ.37-40.
მონასტრის ღვთისმშობლის მიძინების სახ. ეკლესიისა (XIX ს.-ში გადაკეთებული წმ. იოანე ნათლისმცემლის სახ. ეკლესიად) და საერო ნაგებობების, შიდა და გარე სივრცის ვრცელი აღწერილობა. მოცემულია წარწერების ტექსტები. ტექსტს ერთვის საილუსტრაციო მასალა (ტაბ.XI, XII, XIII-1, XIII-2).
34.ქვათახევი //შუბითიძე ვ. ქართული ციხესიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები.-თბ.,2012.-გვ.75. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.
35.ქართული ხუროთმოძღვრება განვითარებულ შუა საუკუნეებში (X1ს-ის მეორე მესამედიდან X111 საუკუნემდე). ქვათახევის მონასტერი // მოსულიშვილი ჰ. ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების სტრუქტურა.-თბ.,2012.-გვ.120-122.
ქვათახევის მონასტრის შიდა სივრცისა და გარე მოცულობის ანალიზი. ტექსტს ახლავს ნახაზები.


 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა