საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

ახალქალაქი (კასპის რ-ნი)

1.ახალქალაქი //საქართველო:ენციკლოპედია.-თბ.,1997.-გვ.287.
სოფ. (ყოფილი წითელქალაქი) ახალქალაქში შემორჩენილი ღვთისმშობლისა და წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიებისა და ციხე-გალავნის აღწერილობა.
2.ახალქალაქი //საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა.ტ.5.-თბ.,1990.-გვ.140-141.
მოკლე ისტორიული მიმოხილვა ახალქალაქის შესახებ; ღვთისმშობლის სახ. ეკლესიის კომპლექსისა (დარბაზული ეკლესია, სათავსი, სამრეკლო, ციხე-გალავანი, კოშკი)და წმინდა თევდორეს სახელობის დარბაზული ეკლესიის ვრცელი ხუროთმოძღვრული დახასიათება. მოცემულია ღვთისმშობლის სახ. ეკლესიის კომპლექსის გეგმა, კოშკის საერთო ხედის ფოტო.
3.მატერიალური კულტურის ძეგლები //მაკალათია ს. თეძმის ხეობა.-თბ.,1959.-გვ.14-15.
სოფ. ახალქალაქის ტაძრის ისტორია, წარწერების მოკლე ანალიზი.
4.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა