განყოფილების უფროსი:  გიორგი საბანაძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 18
ელ. ფოსტა:  gsabanadze@nplg.gov.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობა:  ნინო გედენიძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი: +(995 32) 297 16 18
ელ. ფოსტა:  ngedenidze@nplg.gov.ge

კულტურული პროგრამები:  გულიკო გორდელაძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:  +(995 32) 297 16 18
ელ. ფოსტა:  ggordeladze@nplg.gov.ge