საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა არის საქართველოს ძირითადი სამეცნიერო და დეპოზიტარული ბიბლიოთეკა, რომელშიც დაცულია საქართველოს ბეჭდვითი გამოცემები, სხვა სახელმწიფოების სამეცნიერო და უნივერსალური ხასიათის უმნიშვნელოვანესი ბეჭდვითი გამოცემები და სხვა დოკუმენტები. 

წიგნად ფონდში გაერთიანებულია საქართველოს არაერთი უძველესი კერძო თუ სახელმწიფო ბიბლიოთეკების კოლექცია.

ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული სხვადასხვა ფორმატის გამოცემების გარკვეული ნაწილი გაციფრებული და ხელმისაწვდომია ეროვნული ბიბლიოთეკის  ვებ საიტის საშუალებით. იხ.  ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული კოლექციები. ციფრულ ბიბლიოთეკა "ივერიელში" 2023 წლის 9 აგვისტოს მონაცემებით განთავსებულია 448.148 გაციფრულებული დოკუმნეტი.

2023 წლის 1 იანვრის მონაცემებით ბიბლიოთეკის ძირითად ფონდებში დაცული დოკუმენტებია:

წიგნი: 3.889.263 ერთეული
დისერტაცია, ავტორეფერატი: 47.554 ერთეული
ჟურნალები :  249.414 წლიური კომპლექტი
გაზეთები:  64.269 წლიური კომპლექტი
ნოტი:  97.439 ერთეული
კარტოგრაფიული გამოცემა: 19.412 ერთეული
ფურცლოვანი გამოცემა: 204.009 ერთეული
გრამფირფიტა:  24.746 ერთეული
ოპტიკური დისკი:  8.824 ერთეული
ვიდეო და ფონო, ფოტოდოკუმენტი, მიკროფილმი - 30.064 ერთეული
მიკროფიშები, მიკროფორმები - 28.511 ერთეული.

ბიბლიოთეკაში არის ძირითადი წიგნსაცავის ფონდი, რომელიც შედგება არაერთი  სპეციალიზებული ფონდისაგან.

ძირითად წიგნსაცავის ფონდში შედის:

 • ქართული (საქართველოში დაბეჭდილი) წიგნის, პერიოდული და ფურცლოვანი გამოცემების კოლექცია
 • ქართული ემიგრაციის ფონდი (ემიგრაციის მუზეუმი)
 • ევროპულ ენებზე ნაბეჭდი უცხოური წიგნის და პერიოდულ გამოცემათა საარქივო კოლექცია
 • საქართველოში დაბეჭდილი დისერტაციების და ავტორეფერატის კოლექცია
 • რუსულენოვანი წიგნის და პერიოდულ გამოცემათა კოლექცია
 • აზერბაიჯანული წიგნის და პერიოდულ გამოცემათა კოლექცია
 • სომხური წიგნის და პერიოდულ გამოცემათა კოლექცია
 • გრაფიკულ წიგნად გამოცემათა კოლექცია

სპეციალიზებულ ფონდში შედის:

 • ქართული ნაბეჭდი ერთეულის საარქივო ფონდი (ეროვნული ბიბლიოგრაფიის ფონდი)
 • ქართველოლოგიის ფონდი
 • მუსიკალურ, აუდიო-ვიზუალურ გამოცემათა ფონდი
 • კარტოგრაფიულ გამოცემათა ფონდი
 • საბავშვო გრაფიკული გამოცემების ფონდი
 • იშვიათ გამოცემათა განყოფილების ფონდი (წიგნის მუზეუმი)
 • სამეცნიერო-მეთოდური განყოფილების ფონდი
 • საცნობო-ბიბლიოგრაფიული განყოფილების ფონდი
 • მიკროფიშებისა და მიკროფილმების ფონდი
 • გაცვლითი და სარეზერვო ფონდი
 • ქართული ემიგრაციის ფონდი
 • სახელდახელო ფონდები:
  • სამეცნიერო დარბაზის სახელდახელო ფონდი 
  • საერთო დარბაზის სახელდახელო ფონდი 
  • სამოქალაქო განათლების დარბაზის სახელდახელო ფონდი
  • პერიოდიკის დარბაზის სახელდახელო ფონდი
  • ღვინის დარბაზის სახელდახელო ფონდი

იხილეთ ასევე

წიგნის მუზეუმი

ქართული ემიგრაციის მუზეუმი
ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა