ციფრული ბიბლიოთეკა და კოლექციები

ციფრულ ბიბლიოთეკასთან წვდომა საშუალებას გაძლევთ არა მარტო წაიკითხოთ წიგნები და ჟურნალ-გაზეთები, არამედ დაათვალიეროთ ფოტოები და რუკები, მოუსმინოთ აუდიო წიგნებს და მუსიკალურ ჩანაწერებს, გაეცნოთ ხელნაწერებს და საარქივო ფონდის სხვა იშვიათ დოკუმენტებს.

იხილეთ ასევე